Welkom op afdeling C1, waar voornamelijk patiënten liggen die opgenomen zijn voor de orthopeed. Op deze pagina vindt u algemene informatie over de medewerkers, de voorzieningen en de regels op deze afdeling. Overige algemene informatie vindt u in de Patiënteninfo die u bij opname heeft ontvangen. Persoonlijke informatie krijgt u van uw arts of verpleegkundige op de afdeling. Natuurlijk kunt u ook met al uw vragen terecht bij de verpleegkundigen. Wij hopen dat u zich snel een beetje thuis zult voelen en wij wensen u een goed verblijf en een spoedig herstel.

Dagindeling

Hoe ziet een dag op onze afdelingen er ongeveer uit? De dagelijkse verzorging gebeurt meestal in de loop van de morgen, maar wanneer dat nodig is ook op andere momenten van de dag. De onderzoeken vinden plaats in de loop van de dag. U krijgt uw medicijnen op verschillende tijden. Dat is afhankelijk van de dosis en hun werking. De maaltijden en het bezoekuur zijn wel op vaste tijden. Uw dag ziet er dan ongeveer zo uit:

 • 07.00 uur ontwaken
 • 07.30 uur ontbijt
 • 09.30 uur drankenverstrekking
 • 12.00 uur warme maaltijd
 • 14.00 uur drankenverstrekking
 • 15.00-16.00 uur bezoektijd
 • 17.00 uur broodmaaltijd
 • 18.30-20.00 uur bezoektijd
 • 19.00 uur drankenverstrekking
 • 22.30 uur begin nachtrust

Voorbereiding thuis

Op de dag waarop de behandeling plaatsvindt, meldt u zich op de afgesproken tijd bij de afdeling opname. Wij verzoeken u om op de dag van opname ’s morgens te douchen. Smeert u zich echter niet in met bodylotion omdat het desinfecterende middel dan onvoldoende wordt opgenomen door de huid. Make-up en nagellak dient u te verwijderen. Zo ook gelnagels en piercings.

Indien u overgevoelig bent voor bijvoorbeeld jodium, pleisters etc. verzoeken wij u dit aan de verpleegkundige op de afdeling door te geven.

De opnameverpleegkundige belt u op en vertelt u vanaf wanneer u al dan niet nuchter moet zijn. Dit betekent dat u vanaf dit tijdstip niet meer eet, drinkt en rookt. Op het pre-operatief spreekuur heeft u van de anesthesist gehoord welke medicijnen u moet stoppen en welke u eventueel nog mag innemen de ochtend van de ingreep.

Sieraden, grote hoeveelheid geld en waardevolle bezittingen kunt u het best thuislaten.

De mensen op deze afdeling

De verpleegkundigen

Met de verpleegkundigen heeft u het meeste contact. Vierentwintig uur per dag staan zij u met raad en daad ter zijde. U krijgt met verschillende verpleegkundigen te maken: het werk is namelijk verdeeld in dag- avond- en nachtdienst. Op een naambordje aan de balie is aangegeven welke verpleegkundige informatie kan verstrekken. Deze verpleegkundige is ook de meest aangewezen persoon om uw contactpersoon gerichte informatie te geven.

Verpleegkundigen in opleiding

Op onze afdeling werken ook leerling-verpleegkundigen en stagiaires. Wat zij weten, kunnen en mogen doen is afhankelijk van hun leerjaar. De eindverantwoordelijkheid blijft altijd bij de gediplomeerd verpleegkundige.

De medisch specialisten

Orthopeden

 • drs. F. van den Berg
 • drs. F. Cools
 • dr. mw. A. Karelse
 • dr. M.P. Van de Kerkhove
 • drs. F. Nijman
 • Bas Daalmans, physician assistant

De orthopeden lopen meestal tussen 17.00 en 18.00 uur visite.

Artsenvisite

Wilt u tijdens de visitetijden niet gaan douchen. Als u de afdeling wilt verlaten, kunt u dit doorgeven aan de u toegewezen verpleegkundige. Op de dag van opname of operatie willen wij u vragen de afdeling niet te verlaten. Als u dit toch wilt vragen wij u dit in overleg met de verpleegkundige te doen.

De analist

Bloedafname gebeurt door het laboratoriumpersoneel op de kamer tussen 7.00 en 8.00 uur, om ca. 11.00 uur en om ca. 15.00 uur en 18.00 uur. Wij verzoeken u om op de tijden van de bloedafname op de kamer te blijven.  Incidenteel kan het voorkomen dat u buiten de prikrondes om geprikt wordt in opdracht van de arts.

Nader gebruik van lichaamsmateriaal

Al het ons toegezonden patiëntenmateriaal kan, na anonimisering, gebruikt worden voor  onderzoek en kwaliteitscontroles. U kunt hiertegen bezwaar maken bij het laboratoriumpersoneel, de klinisch chemicus of de arts-microbioloog, mondeling of schriftelijk. Meer informatie over de bloedafname kunt u vinden op onze website onder het kopje Laboratorium.

De administratief medewerker

De administratief medewerker zorgt voor het administratieve werk van de afdeling. Zij regelt ook afspraken en onderzoeken op verzoek van verpleegkundigen of artsen.

De voedingsassistente

U heeft dagelijks contact met de voedingsassistente. Zij draagt zorg voor de maaltijden en de dranken, zoals koffie, thee, enz.

De medewerkers huishoudelijke dienst

De medewerkers van de huishoudelijke dienst zorgen ervoor dat de afdeling schoon is en blijft. U ziet hen dagelijks aan het werk.

De vrijwilligers

Wij hebben het geluk dat we in ons ziekenhuis over een enthousiaste groep vrijwilligers beschikken. Zij helpen o.a. bij:

 • Begeleiden van patiënten van de verpleegafdeling naar een onderzoeksafdeling en terug;
 • Voorlezen aan patiënten;
 • Verzorgen van bloemen;
 • Boodschappen doen voor patiënten
 • Sinaasappelen uitpersen en fruit verzorgen;
 • Begeleiden van patiënten naar andere ziekenhuizen.
 • Wilt u een praatje maken met een vrijwilliger of wilt u verdere informatie, dan kunt u via een verpleegkundige contact met haar/hem opnemen.

Patiëntenluisteraar

ZorgSaam probeert uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de manieren waarop we dit proberen te bereiken is via de patiëntenluisteraar of vertrouwenspersoon. De patiëntenluisteraar geeft aandacht aan wie u bent en aan wat u allemaal meemaakt terwijl u hier bent. Uw verblijf en behandeling kunnen immers vragen en emoties bij u oproepen over wat u overkomt.

De patiëntenluisteraar is een zorgprofessional. Hij of zij is niet betrokken bij uw behandeling en u kunt ervan uitgaan dat wat u hem/haar in vertrouwen vertelt, ook vertrouwelijk blijft.

Contact

 • Marian Taalman, geestelijk Verzorger. Zij is bereikbaar op tel: 0115- 677414 of e-mail: m.taalman@zzv.nl
 • Alet Veldhuis, ethicus. Zij is bereikbaar op tel: 0115-688150 of e-mail: a.veldhuis@zzv.nl

Klachtenfunctionaris

Zorg is mensenwerk. Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorg die wij leveren of over onze dienstverlening. Het klinkt misschien vreemd, maar ook dat horen we graag. Zo krijgen wij de mogelijkheid om onze zorg te verbeteren en herhaling in de toekomst te voorkomen. Bij voorkeur bespreekt u uw onvrede of klacht eerst met de desbetreffende medewerker. Dit kan bijvoorbeeld een arts, zorgmedewerker of receptionist zijn. U kunt ook altijd vragen om een gesprek met de leidinggevende van de afdeling. Een rustig en goed gesprek kan vaak veel oplossen.

Komt u er niet uit of vindt u het lastig om de medewerker zelf aan te spreken, dan kunt u contact opnemen met een van onze klachtenfunctionarissen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het klachtenformulier op https://www.zorgsaam.org/klacht . Hebt u liever telefonisch contact, dan kunt u ons bereiken op 0115 – 688448. Spreekt u alstublieft de voicemail van de klachtenfunctionaris in als zij u niet meteen te woord kunnen staan.

Regels en voorzieningen

Bezoek

Vanwege de rust op de kamer mogen er twee bezoekers zijn per patiënt. Als er meer bezoekers zijn, wilt u dan zo vriendelijk zijn om elkaar af te wisselen. Voor deze verpleegafdeling gelden de volgende bezoektijden:

 • Op de kamer dagelijks tussen 15.00 en 16.00 uur en tussen 18.30 en 20.00 uur.
 • Op de dagverblijven op de centrale gang (buiten de verpleegafdelingen) tussen 15.00 en 20.00 uur.

Indien het bezoek stoelen of krukjes uit andere ruimtes neemt, wilt u deze dan aan het einde van het bezoekuur terug zetten. In overleg met de leidinggevende van de afdeling kan eventueel van de vaste bezoektijden worden afgeweken.

Contactpersoon patiënt

Het is voor ons gemakkelijk, wanneer u tevoren met uw familie of vrienden afspreekt wie buiten uzelf inlichtingen over u bij de verpleegkundige kan vragen. Als u de naam en het telefoonnummer van deze contactpersoon aan ons doorgeeft, kunnen wij zo nodig ook met hem/haar contact opnemen. Verpleegkundigen verstrekken in geen geval medische gegevens.

Naambandje

Alle patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen, krijgen een bandje om de pols met hun naam en geboortedatum erop. Het doel van dit naambandje is dat alle zorgverleners de juiste persoon benaderen.

Verlaten van de afdeling

Wanneer u niet in bed hoeft te blijven, mag u meestal ook de afdeling verlaten. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk vanwege bijvoorbeeld isolatieverpleging bij bepaalde infectieziekten. Als u de afdeling verlaat, laat dit dan wel weten aan uw verpleegkundige of aan de administratief medewerker van uw afdeling. We weten dan waar u bent. Het kan belangrijk zijn dat men weet waar u zich bevindt en wanneer u terug op de afdeling bent. Dit in verband met bijvoorbeeld een gepland onderzoek, bezoek van uw behandelend arts en dergelijke. U kunt naar een dagverblijf, het restaurant of de koffieshop in de hal gaan. Als u de afdeling verlaat, dient dit in gewone kleding te zijn en niet in pyjama. Om de rust voor de patiënten zo goed mogelijk te kunnen garanderen en om het overzicht te kunnen behouden, dient u tussen 22.00 uur ‘s avonds en 8.00 uur ‘s morgens op de afdeling te zijn.

Nachtrust

U bepaalt natuurlijk zelf wanneer u gaat slapen. Wij hopen wel dat u de nachtrust van anderen respecteert. Vanaf 22.30 uur houden wij de afdeling zo stil en donker mogelijk.

Bloemen

Tijdens een opname in het ziekenhuis hebben bloemen voor de patiënten een belangrijke functie. Het is waarschijnlijk minder bekend dat bloemen gelijktijdig ook problemen teweeg kunnen brengen, namelijk infectiegevaar voor de patiënt door overmatige bacteriegroei in het bloemenwater. Om zogeheten “ziekenhuisinfecties” te voorkomen is het gewenst om de bloemen goed en regelmatig te verzorgen. Verse bloemen moeten in een schone vaas in ruim water worden weggezet. Oude verwelkte bloemen dienen zo snel mogelijk in de afvalbak in de bloemenhoek te worden gedeponeerd. Om overmatige bacteriegroei te voorkomen is het noodzakelijk om het bloemenwater dikwijls te verversen, zo mogelijk drie maal per week. Dit kan gebeuren in de daarvoor aangewezen ruimte en dus niet in de wastafels op de patiëntenkamers! De bloemenvazen moeten regelmatig gereinigd worden in de bloemenhoek. Wij stellen het zeer op prijs indien patiënt, familie en/of vrienden samen met vrijwilligers en afdelingsmedewerkers de bloemen willen verzorgen. Na bloemenverzorging: altijd goed de handen wassen. Planten zijn niet toegestaan omdat met name de potgrond bacteriën kan bevatten.

Fruit en drank

Vanwege onvoldoende ruimte en hygiënevoorschriften kunnen we fruit, frisdranken en andere etenswaren van de patiënten niet in de koelkast van de afdeling bewaren. Wij adviseren kleine verpakkingen te gebruiken, zodat kans op bederf zo klein mogelijk is.

Logeermogelijkheden

In bepaalde situaties bestaat de mogelijkheid voor uw familie of kennissen om gebruik te maken van een logeerkamer. Indien u hierover meer informatie wenst, kunt u zich richten tot een verpleegkundige op uw afdeling.

Maaltijden

Goede voeding is belangrijk. Het keukenteam zorgt ervoor dat u elke dag een evenwichtige en smakelijke maaltijd krijgt voorgeschoteld. De voedingsassistente komt drie maal per dag bij u langs. De maaltijden worden ‘s morgens, ‘s middags en ’s avonds op de afdeling aan u geserveerd met een maaltijdkar, waaruit u een keuze kunt maken. Als u een dieet moet volgen, krijgt u een aangepaste maaltijd. De mogelijkheden neemt de voedingsassistente met u door. Geef uw dieet door bij opname, denk hierbij ook aan vochtbeperkingen.

Bibliotheek

De medewerkster van de bibliotheek bezoekt alle verpleegafdelingen. Het lenen van boeken is gratis. Wij verzoeken u dringend bij uw ontslag uit het ziekenhuis de boeken weer in te leveren bij een verpleegkundige of bij de balie van de afdeling.

Post

Iedereen vindt het leuk om post te ontvangen, zeker als hij of zij in het ziekenhuis ligt. De binnengekomen post voor patiënten wordt gesorteerd en eenmaal per dag op de afdeling bezorgd en door de verpleegkundigen aan de patiënt doorgegeven. Als iemand u een kaartje wil sturen is hier het adres:

 • Uw naam
 • ZorgSaam Ziekenhuis, locatie De Honte, Afdeling en kamernummer
 • Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen

Telefoon, televisie, radio en internet

In het ziekenhuis heeft iedere patiënt gratis toegang tot radio en tv. Voor het beluisteren heeft u een koptelefoon nodig. Deze wordt door de afdeling (gratis) aan u verstrekt. In de technische zorggebieden van de ziekenhuislocaties als OK, IC en de afdeling Röntgen geldt een verbod op GSM gebruik. In alle overige ruimtes is GSM gebruik toegestaan. Wel verzoeken wij u uw toestel op stil- en/of trilstand te zetten en niet te luidruchtig te bellen. Het ziekenhuis beschikt over een WiFi-netwerk, zodat u met uw eigen tablet, mobiel of laptop draadloos kunt internetten (dit is gratis).

Waardevolle voorwerpen

Neemt u vooral niet teveel geld of kostbaarheden mee. Op de afdeling beschikken we over kluisjes waarin u tijdelijk uw kostbaarheden kunt opbergen. We vragen u om dit zo spoedig mogelijk mee naar huis te geven. Bij verlies van zaken toebehorend aan patiënten geeft het ziekenhuis in principe geen vergoeding. Brillen, kunstgebitten en/of hoorapparaten die niet gedragen worden, graag goed opbergen in de daarvoor bestemde kokers/doosjes. Schade aan voorwerpen wordt alleen vergoed bij aantoonbare nalatigheid van ziekenhuismedewerkers.

Wasgoed

Tijdens uw verblijf kunt u uw wasgoed, indien niet anders mogelijk, via het ziekenhuis laten wassen. Dit kunt u kenbaar maken aan uw verpleegkundige. Wel moeten wij u daarvoor de kosten in rekening brengen. Het duurt ongeveer een week voordat u het wasgoed terugontvangt. Daarom raden wij u in dit geval aan om kleding voor twee weken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Winkel / koffieshop

In de hal van locatie De Honte vindt u een klein winkeltje ‘Albron Food & Shop’. In deze winkel kunt u onder andere kranten, tijdschriften en toiletartikelen kopen. Aansluitend aan de winkel vindt u het binnenterras van ‘Albron Food & Shop’. U kunt er iets drinken en een eenvoudige maaltijd nuttigen.

Ziekenomroep

Bij ieder bed zit een aansluiting op het radiodistributienet van het ziekenhuis. Daarmee is het mogelijk de uitzendingen van de landelijke en regionale radiozenders te ontvangen. Een groep enthousiaste vrijwilligers verzorgt de programma’s van de ziekenomroep. In het weekend kunt u de kerkdiensten volgen op uw radio. Voor de uitzendtijden verwijzen wij u naar de betreffende programmaboekjes.

Stiltecentrum

Voor een moment van persoonlijke bezinning, gebed of zomaar wat stilte beschikt locatie De Honte over een stiltecentrum. Het is gelegen op de eerste verdieping ter hoogte van afdeling B1. U kunt daar zo binnenlopen. Ter inzage liggen er een aantal gedichtenbundels en gebedenboekjes. Verder wijzen wij u er op, dat op alle verpleegkamers bijbels liggen.

MRSA

Patiënten die in een buitenlands ziekenhuis (bijvoorbeeld het St.Jan in Brugge of het UZ in Gent) zijn behandeld of binnen vier weken weer worden opgenomen, kunnen in aanraking zijn gekomen met MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus). Meer informatie hierover kunt u lezen in de folder over MRSA.

Pijnmeting

U bent zelf degene die het best kan aangeven hoeveel pijn u heeft. Daarom vragen we aan u om enkele malen per dag de pijn met een cijfer aan te geven. Het cijfer nul houdt in dat u geen pijn heeft en het cijfer tien is de ergste pijn die u zich kunt voorstellen. Deze cijfers kunt u noteren op een meetlat.

Juist omdat pijn per persoon verschilt, is het belangrijk dat u dit zelf goed aangeeft. In rust kan pijn acceptabel zijn, maar soms met doorademen, hoesten of bewegen niet. Wilt u dit a.u.b. ook aangeven? Met uw informatie kan de pijnstilling nog beter worden aangepast.

Wanneer u naar huis gaat

Wanneer hoort u dat u naar huis mag

Soms weet u direct bij opname al hoe lang uw verblijf duurt. Meestal is dat echter moeilijk te voorspellen, maar u kunt er natuurlijk altijd naar vragen. In ieder geval krijgt u van tevoren bericht van uw ontslag uit het ziekenhuis. Bij ontslag ontvangt u ontslagformulieren en een medicatievoorschrift. De verplegende zal u daarbij uitleg geven. In principe hanteren we een ontslagtijd vanaf 10.00 uur om alle zaken goed te kunnen regelen. Indien dit vroeger kan, zal de verpleegkundige u hierover inlichten.

Transferverpleegkundige

De transferverpleegkundige wordt bij de voorbereiding van uw ontslag betrokken als er specifieke regelingen nodig zijn. Hiermee bedoelen we een aanpassing in de thuissituatie, opname in een verzorgingshuis of opname in een verpleeghuis, wijkverpleging of thuiszorg regelen. De transferverpleegkundige zal veelal op verzoek van de zorgcoördinator ingeschakeld worden. Vanzelfsprekend bespreken we dit eerst met u.

Vervoer naar huis

Het kan zijn dat u om medische redenen met een taxi of een ambulance naar huis moet. Houdt u dan rekening met het volgende:

 • Vergoeding door de verzekering afhankelijk is van de polisvoorwaarden;
 • Om voor vergoeding in aanmerking te komen altijd een verklaring van uw arts nodig is;
 • Taxikosten worden pas vergoed boven een bepaald bedrag. Het is daarom goed de taxirekeningen te bewaren.
 • Met een verklaring van uw behandelend arts komt u wel in aanmerking voor een speciaal (goedkoper) tarief. Een taxi voor eigen rekening bestelt u via de receptie.

Bij uw vertrek

Wij hopen van harte dat u tevreden bent over uw verblijf in ons ziekenhuis. Dit hoeft u dan niet te laten blijken met geld of geschenken. Een compliment of een vriendelijk woord is voor ons goud waard.

De huisarts

De specialist brengt uw huisarts altijd op de hoogte van het verloop van uw ziekte, de behandeling in het ziekenhuis en de eventuele nazorg. Aangezien de huisarts niet altijd meteen van uw ontslag uit het ziekenhuis op de hoogte is, doet u er goed aan hem of haar daarover in te lichten wanneer u thuiskomt.

Thuiszorg

Soms heeft u nog enige tijd verpleegkundige hulp nodig. Ieder mens is verschillend, zo ook de vraag om hulp. De hulp wordt zo goed mogelijk afgestemd op uw wensen en persoonlijke situatie. Wanneer u denkt thuis hulp nodig te hebben dan verzoeken wij u om dit tijdig aan te geven tijdens het opnamegesprek of indien u tijdens de opname denkt hulp nodig te hebben, bij de zorgcoördinator. Zij/hij heeft bijna dagelijks contact met de transferverpleegkundige in ons ziekenhuis en kan u eventueel helpen bij bemiddeling voor thuiszorg. Als u naar huis mag, verwittigen we altijd de huisarts.

 

Augustus 2021

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.