MRSA (Meticilline-resistente Staphylococcus aureus)

Welkom bij ZorgSaam. U bezoekt een polikliniek of u bent bij ons opgenomen. In het ziekenhuis krijgt u soms te maken met extra maatregelen bij bepaalde soorten micro-organismen (dit zijn bacteriën, virussen, gisten en schimmels) die u en uw medepatiënten bij zich hebben. Op deze pagina vertellen wij u hier graag meer over.

Bacteriën

Ieder mens draagt bacteriën bij zich. Deze komen op en in ons lichaam voor. Ze horen bij ons en hebben meestal een nuttige functie. Bacteriën in onze darmen helpen bijvoorbeeld bij de spijsvertering. Bacteriën op de huid kunnen ons beschermen tegen bacteriën die niet bij ons horen. Over het algemeen hebben we er dus geen last, maar juist voordeel van.

Meticilline- resistente Staphylococcus aureus

MRSA  staat voor meticilline-resistente Staphylococcus aureus. De MRSA bacterie is ongevoelig (resistent) voor antibiotica die lijken op het middel meticilline, een groep middelen die veel gebruikt wordt.

De MRSA-bacterie komt veel voor in buitenlandse ziekenhuizen, ook in landen binnen Europa. Soms komt de bacterie ook in Nederlandse ziekenhuizen voor. Ook vleeskalveren, vleeskuikens en varkens hebben vaak een MRSA bacterie bij zich.

Bij de meeste mensen leidt de MRSA-bacterie niet tot klachten. Maar als iemand een verminderde weerstand heeft, kan de bacterie echter wel infecties veroorzaken. Daarom willen we in het ziekenhuis de MRSA-bacterie altijd snel opsporen, zodat u op de juiste wijze behandeld wordt. Daarnaast willen we verspreiding naar andere personen voorkomen.

Wie kan te maken krijgen met een MRSA bacterie?

Sommige mensen hebben meer kans om besmet te raken met MRSA. Om in te schatten of u een verhoogd risico heeft om besmet te zijn met de MRSA-bacterie, stelt de medewerker van ZorgSaam u een aantal vragen:

  • Bent u recent behandeld of opgenomen geweest in en buitenlandse zorginstelling (afgelopen 2 maanden)?
  • Woont/werkt u daar waar bedrijfsmatig varkens, vleesklaveren of vleeskuikens worden gehouden?
  • Bent u aangetoond besmet met MRSA?
  • Bent u de partner, huisgenoot of verzorgende/mantelzorger van iemand die MRSA positief is?
  • Verbleef u de afgelopen 2 maanden in een zorginstelling met een MRSA uitbraak?
  • Bent u de afgelopen 2 maanden woonachtig geweest in een instelling voor asielzoekers?

Om verspreiding van de MRSA bacterie tegen te gaan, neemt ZorgSaam speciale maatregelen op de verpleegafdelingen. Op de polikliniek zijn geen extra maatregelen ten aanzien van MRSA.

Isolatiemaatregelen kliniek

Wanneer u besmet bent met MRSA zijn extra maatregelen nodig. U wordt dan in strikte isolatie verpleegd. Meer informatie hierover leest u op de pagina strikte isolatie.

Behandeling

Wanneer u besmet bent met de MRSA-bacterie, kan in overleg met uw (huis)arts/specialist besloten worden om u hiervoor te behandelen. Maar dit is niet altijd noodzakelijk.

Maatregelen voor bezoek

U kunt gewoon bezoek ontvangen. Bezoekers moeten zich wel aan voorschriften houden, omdat bezoekers bacteriën van de patiënt kunnen meenemen en verspreiden. We vragen de bezoekers het volgende:

  • Meldt u zich eerst bij de verpleegpost;
  • Na het bezoek desinfecteert u uw handen met handalcohol of wast u ze met water en zeep;
  • Leg eerst eventuele andere visites af en ga pas als laatste op bezoek bij de patiënt in isolatie;
  • Bezoekers melden zich vooraf bij de verpleging. De verpleging instrueert het bezoek over de voorgeschreven beschermende maatregelen.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust aan de verpleegkundigen van de afdeling, Zij staan u graag te woord. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Infectiepreventie, telefoonnummer 0115-688550

 

December 2020