Klacht

Zorg is mensenwerk. Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen en hopen dat u tevreden bent. Het kan echter ook voorkomen dat er klachten zijn over onze zorg- en dienstverlening. Toch beschouwen wij klachten niet als negatief. Integendeel, door klachten worden wij op het spoor gezet van tekortkomingen in onze dienstverlening en krijgen wij de mogelijkheid om onze zorg verder te verbeteren en herhaling in de toekomst te voorkomen. Met andere woorden: klachten zien wij als suggesties voor verbetering.

Als u een klacht heeft over de zorg- en dienstverlening kunt u deze klacht uiteraard bespreken met de betreffende medewerker en/of de leidinggevende. Een rustig en goed gesprek kan vaak veel oplossen.

Klachtenfunctionaris

Biedt dit gesprek geen oplossing, dan kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris Bart Dirkx. Hij luistert, adviseert en kan bemiddelen bij uw klacht. De klachtenfunctionaris is op verschillende manieren te bereiken: via tel: 0115-688448 of via e-mail: klachten@zzv.nl.

Klachtenregeling

Klachtencommissie

Is uw klacht na bemiddeling door de klachtenfunctionaris toch niet naar tevredenheid opgelost? Dan kunt u zich ook wenden tot de klachtencommissie. Deze commissie onderzoekt uw klacht en komt tot een advies aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur velt vervolgens een oordeel over het advies. De klacht dient u schriftelijk in te dienen via ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen, t.a.v. de klachtencommissie, Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen.

Klachtencommissie Zeeland

Voor een klacht met betrekking tot de BOPZ (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie Zeeland. De klacht dient u schriftelijk bij de klachtencommissie in te dienen. Een kort briefje is vaak al voldoende. De commissie informeert u vervolgens over de verdere procedure. De contactgegevens zijn Klachtencommissie Zeeland,  p/a ViaZorg, Stationspark 2, 4462 DZ Goes.