Klacht

Zorg is mensenwerk. Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Het kan echter voorkomen dat er klachten zijn over onze zorg- en dienstverlening. Toch beschouwen wij klachten niet als negatief. Integendeel, door klachten worden wij op het spoor gezet van tekortkomingen in onze dienstverlening. Zo krijgen wij de mogelijkheid om onze zorg te verbeteren en herhaling in de toekomst te voorkomen. Met andere woorden: klachten zien wij als suggesties voor verbetering.

Als u een klacht heeft kunt u die uiteraard bespreken met de betreffende medewerker en/of de leidinggevende. Een rustig en goed gesprek kan vaak veel oplossen.

Klachtenfunctionaris

Biedt dit gesprek geen oplossing, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris Bart Dirkx. Hij luistert, adviseert en kan bemiddelen bij uw klacht. De klachtenfunctionaris is bereikbaar via tel: 0115-688448 of via klachten@zzv.nl.

Klachtenregeling

Klachtencommissie

Is uw klacht na bemiddeling door de klachtenfunctionaris toch niet naar tevredenheid opgelost? Dan kunt u zich ook wenden tot de klachtencommissie. Deze commissie onderzoekt uw klacht en komt tot een advies aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur velt vervolgens een oordeel over het advies. De klacht dient u schriftelijk in te dienen via ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen, t.a.v. de klachtencommissie, Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen.

Klachtencommissie Zeeland

Voor een klacht met betrekking tot de Wet zorg en dwang (voorheen was dit de BOPZ: Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie Zeeland. De klacht dient u schriftelijk in te dienen. De commissie informeert u vervolgens over de verdere procedure. De contactgegevens zijn Klachtencommissie Zeeland, p/a ViaZorg, Stationspark 2, 4462 DZ Goes.