Inloggen Patiëntenportaal

Met het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis heeft u als patiënt altijd en overal veilige toegang tot een gedeelte van uw persoonlijk medisch dossier.

Inloggen met DigiD

Uw Patiëntenportaal is bereikbaar via mobiele telefoon, computer of tablet. U logt in met behulp van uw DigiD-code. Na inloggen ontvangt u voor de veiligheid een SMS-verificatiecode op uw mobiele telefoon. Voert u deze code in, dan krijgt u toegang tot het ZorgSaam Patiëntenportaal met uw gegevens en medisch dossier.

Wat kunt u in het Patiëntenportaal?

  • Op een veilige manier uw persoonlijke gegevens controleren en uw telefoonnummer, e-mailadres, huisarts, apotheek en tandarts wijzigen;
  • Vragenlijsten die voor uw operatie of onderzoek van toepassing zijn, kunt u gemakkelijk thuis invullen;
  • Voorgeschreven medicatie inzien en herhaalrecepten aanvragen;
  • Uw afsprakenoverzicht inzien en voor een aantal specialismen zelf afspraken inplannen en wijzigen/annuleren;
  • Vragen stellen aan uw specialist via een e-consult;
  • Toestemming geven voor de uitwisseling van medische gegevens met externe zorgverleners.

Video Patiëntenportaal

Veilig inloggen

Om veilig in te loggen gebruikt u een geldig DigiD met sms-functie. Daarvoor heeft u een mobiele telefoon nodig. Heeft u nog geen DigiD of nog geen sms-functie? U kunt die aanvragen via de volgende website: www.digid.nl

Bent u patiënt in het ZorgSaam Ziekenhuis? Dan kunt u met uw DigiD inloggen in het portaal. Voor alle specialismen kunt u medische gegevens inzien die na 1 februari 2018 zijn toegevoegd. U kunt uw medicatieoverzicht bekijken, laboratoriumuitslagen, röntgenverslagen, registratie van implantaten, externe correspondentie etc. We hanteren hierbij een vertragingstermijn van 7 werkdagen. Daarnaast gaan we u in 2019 de mogelijkheid bieden om uw dossier te downloaden, zodat u dit kunt uploaden in een (door u te kiezen) Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO).

Meer weten?

Klik op één van deze links voor meer informatie:

Contact

Klik hier om onze contactgegevens te bekijken.