Inloggen patiëntenportaal

Veilig toegang tot uw persoonlijke digitale patiëntendossier

Met het ZorgSaam patiëntenportaal kunt u als patiënt toegang krijgen tot uw medische dossier in ons ziekenhuis. U kunt op een veilige manier uw persoonlijke gegevens inzien, vragenlijsten invullen en meer. In 2019 breiden we de mogelijkheden uit. 

Inloggen met DigiD

Uw patiëntenportaal is bereikbaar via een telefoon, computer of tablet met internet. U logt in met behulp van uw DigiD-code. Na inloggen ontvangt u voor de veiligheid een SMS-verificatiecode op uw mobiele telefoon. Voert u deze code in, dan heeft u toegang tot het ZorgSaam patiëntenportaal met uw gegevens en medisch dossier.

Video-animatie

Wat heeft u nodig om veilig in te loggen?

Om veilig in te loggen gebruikt u een geldig DigiD met sms-functie. Daarvoor heeft u een mobiele telefoon nodig. Heeft u nog geen DigiD of nog geen sms-functie? U kunt die aanvragen via de volgende website: www.digid.nl

Bent u patiënt in het ZorgSaam Ziekenhuis? Dan kunt u met uw DigiD inloggen in het portaal. Voor alle specialismen kunt u medische gegevens inzien die na 1 februari 2018 zijn toegevoegd. U kunt uw medicatieoverzicht bekijken, laboratoriumuitslagen, röntgenverslagen, registratie van implantaten, externe correspondentie etc. We hanteren hierbij een vertragingstermijn van 7 werkdagen. In de loop van 2019 breiden we de mogelijkheden verder uit zodat u meer inzicht krijgt in uw medische dossier. Daarnaast gaan we u in 2019 de mogelijkheid bieden om uw dossier te downloaden, zodat u dit kunt uploaden in een (door u te kiezen) Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO).

Meer weten?

Klik op één van deze links voor meer informatie:

Contact

Heeft u na het bekijken van bovenstaande informatie nog vragen over de werking of het gebruik? Klik hier om onze contactgegevens te bekijken.

ZorgSaam - patiëntenportaal