Informatie over afname en afgifte van monsters voor onderzoek in de laboratoria van het ZorgSaam Ziekenhuis.

Laboratorium voor klinische chemie (Accureon)

In het laboratorium voor klinische chemie voeren we onderzoeken uit die zich richten op het meten van menselijke stoffen en cellen. Deze onderzoeken vallen onder verantwoordelijkheid van de klinisch chemicus. Het gaat om het vaststellen of uitsluiten van ziektes, het volgen van het verloop van een ziekte, het succes van de behandeling vaststellen en ziekten helpen voorkomen.

Verder doen we algemeen klinisch chemisch onderzoek, urine- en ontlastingsonderzoek, bloedgasanalyse en algemeen bloedcelonderzoek, morfologisch onderzoek, stollings- en bloedgroepenonderzoek. Ook de trombosedienst is onderdeel van het Klinisch Chemisch Laboratorium.

Daarnaast doen we specialistisch onderzoek op gebied van hormonen, tumormarkers, eiwitten, vitamines, sperma en beenmergonderzoek. Het laboratorium en de trombosedienst zijn Qualicor Europe (voorheen NIAZ) geaccrediteerd. Bovendien zijn ze RVA geaccrediteerd volgens ISO 15189:2012 en ISO22870:2016 (testen M041).

Laboratorium voor Medische Microbiologie (Microvida)

In het laboratorium voor medische microbiologie sporen we micro-organismen (bacteriën, virussen, gisten, schimmels of parasieten) op, die de oorzaak kunnen zijn van infectieziekten. Wanneer de arts vermoedt dat een infectie de oorzaak van een ziekte is, laat hij bij de patiënt materiaal, zoals bloed, urine, pus of ontlasting afnemen.

Het laboratorium gebruikt verschillende technieken voor diagnostiek waaronder: microscopie, kweek van micro-organismen, resistentiebepalingen, antistofbepalingen en onderzoek met PCR-techniek. De arts-microbioloog geeft vervolgens advies over de behandeling en preventie van infectieziekten aan de behandelend arts.

Laboratorium voor Pathologie (Pathan)

Het laboratorium van ZorgSaam Ziekenhuis staat in voor de ontvangst en verzending van materiaal voor pathologie. De onderzoeken worden uitgevoerd door Pathan in Rotterdam.

Pathologie is de wetenschap die bestudeert welke veranderingen er ontstaan in weefsels en cellen van organismen bij het optreden van een ziekte. De rol van de patholoog is vaak van cruciaal belang voor het inzetten van een goede behandeling van de patiënt. Patiëntenmateriaal (kleine biopten, tumoren, vochten of zieke organen) wordt zowel macroscopisch (met het blote oog) als microscopisch (met behulp van een microscoop) onderzocht.

Wanneer de cellen microscopisch onderzocht worden in het oorspronkelijke weefselverband spreekt men van histologisch onderzoek.

Wanneer de losliggende cellen onderzocht worden spreekt men van cytologisch onderzoek. Cellen voor cytologisch onderzoek kunnen verkregen worden door slijmvliesoppervlak af te strijken, door een punctie of uit lichaamsvochten zoals bijvoorbeeld urine.

Bereikbaarheid en openingstijden

Laboratorium voor Klinische Chemie

  • Terneuzen – locatie De Honte. Route 99 (1e verdieping). Openingstijden: 7:30 – 17:00 uur. Tel. 0115-688402
  • Oostburg – Locatie Antonius. Route 66 (1e verdieping). Openingstijden: 8:00 – 17:30 uur. uur. Tel. 0117-459211
  • Hulst – Locatie Liduina. Route 11. Openingstijden: 8:00 – 16:30 uur  (vrijdag tot 16:00 uur). Tel: 0114-373057

Het laboratorium is open op de drie locaties van maandag tot vrijdag. Let op: u dient wel een afspraak te maken.

Naast deze drie locaties kunt u ook terecht op buitenpriklocaties van Diagnovum in Oost, West en Midden Zeeuws-Vlaanderen. Klik hier voor het overzicht.

Buiten openingstijden

Buiten de reguliere openingstijden is op de hoofdlocatie Terneuzen aan de  balie van het laboratorium een brievenbus beschikbaar waar monsters, verpakt in transportmateriaal,  gedeponeerd kunnen worden. Afname van monsters voor onderzoek gebeurt in principe alleen op weekdagen.

Laboratorium voor Medische Microbiologie

Tel. 0115-688700

Laboratorium voor Pathologie

Tel. 0115-688015.

Wat neemt u mee

Neem altijd uw aanvraagformulier, patiënt-ID kaart (of afsprakenkaart) en eventueel reeds geproduceerd of afgenomen monster mee. Indien u niet in het bezit bent van een patiënt-ID kaart, kunt u deze laten maken bij het afsprakenbureau  op één van de locaties van het ziekenhuis (identiteitsbewijs vereist).

Afspraak nodig?

Voor het inleveren van monsters is geen afspraak nodig.

Bloedafname in onze ziekenhuizen is alleen mogelijk op afspraak. Dit kunt u op twee manieren doen:

  • Telefonisch: op werkdagen tussen 08:00 en 16:00 uur via tel: 0115-688646.
  • Online: via uw Patiëntenportaal. U logt in met behulp van uw DigiD-code. In uw Patiëntenportaal kunt u via de agenda een afspraak maken bij het laboratorium.Klik hier voor een handleiding.

Nuchter

Als u voor een onderzoek nuchter moet zijn, staat dit vermeld op het aanvraagformulier. Nuchter betekent dat u gedurende 12 uren voor de bloedafname niets meer mag eten of drinken, met uitzondering van een glas water of thee zonder suiker.

De uitslag

Voor de uitslag van het onderzoek kunt u terecht bij uw behandelend arts.

Klachten of opmerkingen

Wij doen er alles aan uw bezoek aan ZorgSaam Ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Het kan echter voorkomen, dat u niet tevreden bent. Wij raden u aan uw opmerking of klacht direct te bespreken met de betrokkene(n) of de leidinggevende van onze afdeling. Andere mogelijkheden vindt u in de folder “Klachtenregeling ZorgSaam”. Deze folder is te verkrijgen op de afdeling of kunt u op deze pagina nalezen. Meer informatie over bloedafname kunt u vinden op onze website bij ”specialisme & afdelingen”, letter L, Lab- Klinische chemie.

Nader gebruik van lichaamsmateriaal

Al het ons toegezonden patiëntenmateriaal kan, na anonimisering, gebruikt worden ten behoeve van onderzoek en kwaliteitscontroles. U kunt hiertegen bezwaar maken bij het laboratoriumpersoneel, de klinisch chemicus of de arts-microbioloog, mondeling of schriftelijk. U kunt dit ook aanduiden op het aanvraagformulier.

 

Mei 2021

 

Bravis Ziekenhuis en ZorgSaam Ziekenhuis bundelden op 1 januari 2021 de krachten van hun beide laboratoria klinische chemie. Die laboratoria gaan zelfstandig verder onder de naam Accureon BV. Voor patiënten verandert er buiten de naamsverandering weinig. De vertrouwde goede zorgverlening en laboratoriumdiagnostiek in de regio blijven behouden.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.