Verpleeghuiszorg

Bij verpleeghuiszorg bieden we zorg aan mensen met psychogeriatrische problematiek (zoals dementie) en aan mensen met lichamelijke beperkingen. Er is constante zorg, begeleiding en ondersteuning in een kleinschalige woonvorm. Uiteindelijk gaat het er om dat onze bewoners zich prettig voelen in een huiselijke omgeving waar de privacy is gewaarborgd. Samen met u zoeken we naar de dingen die u nog zelf kan en wil doen. Belangrijk is dat u de regie over uw leven blijft houden. Daarbij stellen we hoge eisen aan de kwaliteit van wonen, zorg en behandeling.

Zinvolle dagbesteding

Er wordt onze bewoners een zinvolle dagbesteding aangeboden, zowel individueel als in groepsverband. De activiteiten, afhankelijk van de interesses, kunnen variëren van meewerken in de tuin, ondersteuning bieden in de winkel, werken met de computer, etc. De wens van onze bewoner staat centraal. Er wordt expliciet aandacht besteed aan wat iemand zelf nog zou kunnen doen en wat van de mantelzorger verwacht kan worden. Er wordt gestimuleerd dat onze bewoners zoveel mogelijk van het sociale netwerk deel uit blijven maken.

ZorgSaam - Antonius

Kleinschalige zorg

Onze verpleeghuiszorg kent kleinschalige woonvormen. Hier wonen mensen met psychogeriatrische problematiek. Kleinschalige zorg:

  • elke woning of afdeling biedt plaats aan maximaal acht bewoners;
  • er heerst een huiselijke en veilige sfeer;
  • zorg is dag en nacht beschikbaar;
  • bewoners hebben een eigen kamer die ingericht is met persoonlijke meubels en spullen;
  • er is een gezamenlijke woonkamer en keuken;
  • er is een vast team van medewerkers;
  • bewoners en medewerkers bepalen samen de dagelijkse gang van zaken. Bewoners helpen waar mogelijk mee met huishoudelijke karweitjes, zoals de tafel dekken en was opvouwen;
  • bezoek is altijd welkom.

Lichamelijke beperkingen

Voor mensen met lichamelijke beperkingen wordt verpleeghuiszorg aangeboden op locatie De Blaauwe Hoeve en locatie Stelle.

Behandeling

De specialist ouderengeneeskunde en de daarbij horende behandeldiensten maken onderdeel uit van de zorg. Dit kan specialistische verpleegkunde, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, diëtetiek, psychologie en/of maatschappelijk werk zijn.

Onze locaties

Voor psychogeriatrische zorg, zoals dementie:

Voor lichamelijke beperkingen:

Zorg aanvragen

Om in aanmerking te komen voor verpleeghuiszorg is een Wlz-indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Onze zorgmakelaars van het Zorgadviespunt gaan graag met u in gesprek. Ook kunnen ze u helpen met het indienen van de aanvraag bij het CIZ.