Heeft u te maken met een psychische problematiek en vindt u het niet makkelijk om zelfstandig te wonen? Dan kan ZorgSaam u helpen met ondersteuning. We bieden wonen in een beschermde omgeving aan. Dit is een woonvorm voor bewoners die 55 jaar of ouder zijn en te maken hebben met chronische psychische aandoeningen en/of psychosociale problemen.

Uiteindelijk gaat het er om dat onze bewoners zich prettig voelen in een huiselijke omgeving waar de privacy is gewaarborgd. Samen met u zoeken we naar de dingen die u nog zelf kan en wil doen. Belangrijk is dat u de regie over uw leven blijft houden. Daarbij stellen we hoge eisen aan de kwaliteit van wonen, zorg en behandeling.

Zinvolle dagbesteding

Er wordt onze bewoners een zinvolle dagbesteding aangeboden, zowel individueel als in groepsverband. De activiteiten, afhankelijk van de interesses, kunnen variëren van meewerken in de tuin, ondersteuning bieden in de winkel, werken met de computer, etc. De wens van onze bewoner staat centraal. Er wordt expliciet aandacht besteed aan wat iemand zelf nog zou kunnen doen en wat van de mantelzorger verwacht kan worden. Er wordt gestimuleerd dat onze bewoners zoveel mogelijk van het sociale netwerk deel uit blijven maken.

Beschermd wonen

Binnen Beschermd wonen op locatie Vremdieke in Hoek bieden we verschillende vormen van zorg aan, zoals 24-uurs zorg met dagstructuur, individuele begeleiding en groepsbegeleiding. Daarnaast kunt u als bewoner gebruik maken van alle services en gemakken van de ouderenzorglocatie.

Vremdieke bezit al jaren de nodige expertise om samen met cliënten een stabiele mix te krijgen op het gebied van omgeving, psychosociaal, fysiologisch en gezondheid gerelateerd gedrag. Onze medewerkers hebben kennis en ervaring met deze specifieke problematiek en/of zorgvraag.

Bijzondere zorg

De Bijzondere zorggroep op locatie Antonius in Kloosterzande is bedoeld voor bewoners die een zodanige mate van gedragsproblematiek vertonen dat het noodzakelijk is kennis en ervaring van zorgprofessionals te clusteren. Bijzondere zorg richt zich o.a. op mensen met het syndroom van Korsakov, niet aangeboren hersenletsel en gerontopsychiatrie.

Onze locaties

U kunt op deze locaties terecht voor beschermd wonen of bijzondere zorg:

Zorg aanvragen

Om in aanmerking te komen voor Bijzondere zorg of Beschermd wonen is een Wlz-indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Onze zorgmakelaars van het Zorgadviespunt gaan graag met u in gesprek. Ook zorgprofessionals (zoals een psycholoog, psychiater, huisarts of thuiszorg) kunnen in overleg met u en/of uw naasten een oriënterend gesprek aanvragen.