Voor verwijzers

Bent u verwijzer uit de eerste lijn, zoals een huisarts, tandarts of specialist ouderengeneeskunde? ZorgSaam biedt zorgverleners de mogelijkheid om aan te sluiten op het zorgverlenersportaal ZIM (Zorg Informatie Makelaar). Hiermee kunt o.a. verwijzingen elektronisch versturen richting de poliklinieken van ons ziekenhuis. Op ZIM zijn ook uitslagen en resultaten van onderzoeken te raadplegen, afhankelijk van de rol die u heeft. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via frontoffice@zzv.nl.

Incidenteel verwijzen

Zorgverleners die incidenteel verwijzen naar ZorgSaam kunnen gebruik maken van Edifact. Ook hiervoor kunt u contact met ons opnemen via frontoffice@zzv.nl.

Vragen en meer informatie

Als u vragen hebt over de dienstverlening van ZorgSaam, kunt u mailen naar communicatie@zzv.nl of bellen naar tel: 0115-688576. In het menu vindt u meer informatie over bijvoorbeeld het transmuraal protocol antistolling.