Volledig Pakket Thuis

Heeft u een indicatie voor zorg met verblijf in een ouderenzorglocatie, maar wilt u in uw eigen woning blijven wonen? Afhankelijk van uw situatie is het mogelijk om te kiezen voor een ‘Volledig Pakket Thuis’. Bij een Volledig Pakket Thuis blijft u in uw eigen woning wonen en ontvangt u daar de benodigde zorg die u anders op een ouderenzorglocatie zou krijgen.

Volledig Pakket Thuis?

Bij afname van Volledig Pakket Thuis ontvangt u thuis de zorg die u in een zorginstelling ook zou krijgen. Afhankelijk van de individuele behoefte, kan dit bijvoorbeeld bestaan uit:

 • Persoonlijke verzorging;
 • Verpleging;
 • Begeleiding individueel of dagbesteding;
 • Behandeling individueel of dagbehandeling;
 • Vervoer naar behandeling;
 • Toezicht en bescherming;
 • Maaltijden (eten en drinken);
 • Hulp bij de huishouding;
 • Nachtzorg en 24-uurs beschikbaarheid.

Een aantal zaken behoort niet tot het Volledig Pakket Thuis, zoals kosten voor huisartsenzorg, geneesmiddelen en tandheelkundige zorg. Dit valt onder de zorgverzekering. Woonlasten en alles wat daarmee samenhangt (zoals huur, energie, belastingen, verzekeringen en voorzieningen in een woning zoals telefoon en televisie) dient u zelf te betalen. Aanpassingen aan de woning vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Onze locaties

Op deze locaties is het momenteel mogelijk om Volledig Pakket Thuis aan te vragen:

 • Ferdinand Bol en Kerkepad, grenzend aan Bachten Dieke in Terneuzen
 • Zorgappartementen op het terrein van De Blaauwe Hoeve in Hulst
 • Zorgappartementen op het terrein van Antonius in Kloosterzande
 • Zorgappartementen binnen Hooge Platen in Breskens

Aanvragen

Wilt u Volledig Pakket Thuis aanvragen? Dan kunt u contact opnemen met onze zorgmakelaars van het Zorgadviespunt. Zij helpen u graag verder! Op deze pagina vindt u de contactgegevens van het Zorgadviespunt van ZorgSaam. Om gebruik te kunnen maken van het Volledig Pakket Thuis heeft u een indicatie nodig voor zorg met verblijf. Deze indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Kosten en meer informatie

Als u beschikt over een juiste indicatie, worden de kosten van een Volledig Pakket Thuis vrijwel geheel betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt wel een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is wel lager dan wanneer u in een zorginstelling verblijft. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) bepaalt uw eigen bijdrage. Neem voor meer informatie over Volledig Pakket Thuis contact op met onze zorgmakelaars van het Zorgadviespunt.