Heeft u (tijdelijk) extra verpleging en verzorging nodig boven op de zorg die u ontvangt? Of heeft u ondersteuning nodig om gedurende de nacht uw mantelzorger te ontlasten? Of wilt u thuis sterven? Onze deskundige medewerkers ondersteunen u graag. Zij leveren de verzorging die u nodig heeft, ook in de nacht.

Aanvragen

Wilt u intensieve nachtzorg aanvragen? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig van uw behandelend arts en van uw zorgverzekeraar. De inzet van intensieve nachtzorg is altijd voor een bepaalde, beperkte, periode. Voor meer informatie en het aanvragen van intensieve nachtzorg kunt u contact opnemen met uw behandelend arts of met één van onze medewerkers. Zij helpen u graag verder!

  • Bel naar tel: 0115 – 674500

Kosten en meer informatie

De kosten voor intensieve (nacht)zorg worden vergoed door uw verzekering vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). U betaalt geen eigen risico en geen eigen bijdrage. Wilt u meer informatie over intensieve nachtzorg? Dan kunt u ook naar ons bellen via bovenstaand telefoonnummer.