Specialistische zorg in de Thuis- en Ouderenzorg

Patiënten verblijven tegenwoordig steeds minder lang in het ziekenhuis, waardoor de zorg thuis steeds complexer wordt. De Technische Thuiszorg Verpleegkundigen (TTV-team) van ZorgSaam zijn gespecialiseerd in de organisatie, ondersteuning en/of uitvoering van (hoog-complexe) medisch-technische zorg in geheel Zeeuws-Vlaanderen.  

Het TTV-team van ZorgSaam

Het TTV-team bestaat uit Technische Thuiszorg Verpleegkundigen die door jarenlange ervaring en bijscholingen specifieke deskundigheid hebben. Door te werken volgens de meest recente landelijke protocollen, gebaseerd op onderzoeksresultaten (Evidence Based Practice) en nauw samen te werken met o.a. de Thuis- en Ouderenzorg van ZorgSaam, huisartsen, specialisten, ontslagverpleegkundigen, ziekenhuismedewerkers, apothekers en facilitaire bedrijven, krijgen cliënten in hun eigen omgeving op een verantwoorde wijze complexe zorg. Zo kan ontslag uit het ziekenhuis worden versneld of opname in een ziekenhuis worden voorkomen. 

Het TTV-team verleent (hoog-complexe) medisch-technische zorg aan cliënten vanaf 18 jaar met uiteenlopende ziektebeelden. 

Meest voorkomend

De meest voorkomende (hoog-complexe) medisch-technische handelingen thuis zijn: 

  • Opstarten van intraveneuze toedieningen met behulp van een mobiele infuuspomp, zoals: vocht, medicatie en Totaal Parenterale Voeding (TPV)
  • Opstarten van palliatieve sedatie en pijnbestrijding met behulp van een mobiele infuuspomp 
  • Onderhoud van een PICC/ CVK/ Poortsysteem 
  • Verwijderen PICC-katheter 
  • Afsluiten van een (chemo-) elastomeerpompje 
  • Opstarten van tracheacanule-zorg 

Scholing, instructie & advies

Het TTV-team verzorgt scholingen en instructielessen aan zorgprofessionals. Ook als cliënt of mantelzorger kunt u bij het TTV-team terecht als u instructie of advies nodig heeft ten aanzien van (hoog-complexe) medisch technische zorg thuis. 

Het TTV-team ont-zorgt

In overleg met de voorschrijver draagt het TTV-team zorg voor al het regelwerk om complexe zorg thuis te realiseren. Denk hierbij aan het regelen van machtigingen en het inzetten van verpleegtechnische hulpmiddelen, zoals een mobiele draagbare infuuspomp. 

Beschikbaarheid in geheel Zeeuws-Vlaanderen

Heeft u een vraag of wilt u een cliënt aanmelden? Het TTV-team is zeven dagen per week beschikbaar, van 08:00 t/m 23:00 uur.

Contact

Telefoon: 0115-626440  
E-mail: ttvteam@zzv.nl  

Technische Thuiszorg Team (TTV)