Visie op Thuis- en Ouderenzorg

Ouderen zullen in de nabije toekomst, ten opzichte van nu, andere verwachtingen, eisen en behoeften hebben op het gebied van wonen en leven. Zo zullen ze zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen wonen met meer regie achter de eigen voordeur. Daarnaast zorgt de toename van 65-plussers ervoor dat de zorgvraag stijgt en neemt de werkende bevolking in Zeeuws-Vlaanderen af.

Met deze visie anticipeert ZorgSaam op de veranderende belevingswereld van ouderen en op de bovengenoemde ontwikkelingen. Voor nu én voor in de toekomst. Aantrekkelijk wonen en welbevinden staan centraal. Denk aan goede woonvoorzieningen, aangenaam zelfstandig wonen en kwalitatief goede zorg.

Dit doen we door vier zorgconcepten te ontwikkelen:

  • Thuis in de wijk;
  • Thuis in de zorgwijk;
  • Centra voor Wonen met Zorg;
  • Kortdurende zorg.

Animatie

We hebben een animatie gemaakt waarin we onze visie op Thuis- en Ouderenzorg op hoofdlijnen uitleggen.