In de ouderenzorg

Help mee om de ouderenzorglocaties veilig te houden. Samen voor veilige zorg!

Bezoekregeling

Vanaf 4 januari 2021 geldt deze bezoekregeling

 • Iedere bewoner heeft maximaal 2 vaste bezoekers;
 • De bewoner (of naaste) geeft door aan het zorgteam wie de 2 vaste bezoekers zijn. Die worden geregistreerd in het ECD;
 • Deze vaste bezoekers kunnen alleen langskomen na het maken van een afspraak;
 • Per bezoekmoment mogen de 2 vaste bezoekers een bezoek brengen aan een bewoner (of echtpaar). Die mogen afzonderlijk of tegelijk op bezoek komen;
 • Een korte wandeling of autorit kan plaatsvinden (waarbij een mondneusmasker gedragen wordt);
 • Bij binnenkomst vindt er een gezondheidscheck plaats bij de bezoeker;
 • Als een bezoeker besluit een bewoner mee naar huis te nemen, dan moet de bewoner bij terugkomst 10 dagen in quarantaine. Bij een bewoner van PG (indien niet-instrueerbaar) kan dit betekenen dat die wordt opgenomen in De Veste in Goes, als blijkt dat quarantaine niet mogelijk is.

Algemeen

 • Kom niet als u klachten heeft die wijzen op het coronavirus (zie het kopje klachten/situaties hieronder);
 • Kom niet als u wacht op de uitslag van een coronatest;
 • Draag een mondneusmasker. Lees meer informatie hier;
 • De regel om 1,5 meter afstand te bewaren tot onze bewoners, medewerkers en anderen blijft gehandhaafd, evenals het niet aanraken;
 • Wij vragen u om voor het betreden van de locatie de noodzakelijke handhygiëne toe te passen. Ook bij het weggaan dient u uw handen te reinigen.

Wat als er een besmetting met het coronavirus wordt vastgesteld?

Als er op een bepaalde ouderenzorglocatie andere specifiekere maatregelen gelden vanwege een besmetting, dan zijn die altijd leidend. Denk hierbij aan een locatie die geheel of gedeeltelijk (zoals een afdeling/unit/woning) wordt gesloten voor bezoek i.v.m. quarantaine. Als die specifiekere maatregelen worden opgeheven, gelden de hierboven genoemde maatregelen.

De actuele situatie in Zeeland?

Allévo, Cederhof, Cedrah, Cleijenborch, Eilandzorg, Schutse Zorg Tholen, SVRZ, Ter Weel, WVO Zorg, ZorgSaam en Zorgstroom brengen wekelijks een dashboard uit. In dit dashboard staan de actuele coronacijfers in de ouderenzorg. 

Mondneusmasker verplicht

Er geldt naast de bestaande maatregelen als 1,5 meter afstand houden en veelvuldig de handen reinigen de verplichting om een mondneusmasker te dragen op onze ouderenzorglocaties van ZorgSaam. Deze verplichting geldt voor bezoekers én medewerkers en vrijwilligers. Lees hier meer informatie.

Klachten/situaties?

Als u (of uw huisgenoten) één van de onderstaande klachten/situaties heeft gehad in de afgelopen 10 dagen, verzoeken wij u om niet naar de locatie te komen.

 • Koorts, ten minste 38C; 
 • Toegenomen of nieuw ontstane kortademigheid in rust of bij inspanning;
 • Spierpijn in rust of bij lichte inspanning;
 • Algehele malaise in rust of bij inspanning; 
 • Hoesten;
 • Keelpijn; 
 • Neusverkoudheid (snotterig/niezen/loopneus/verstopte neus);
 • Onverklaard smaak- en/of reukverlies (ook zonder neusverkoudheid); 
 • Extreme vermoeidheid;
 • Pijn achter de ogen;
 • Onverklaarde diarree, misselijkheid of braken;
 • Nauw contact* met een bewezen Covid-19 persoon;
 • Nauw contact* gehad met een verdachte Covid-19 persoon;
 • Benaderd voor een Covid-19 contactonderzoek.

* Wat is nauw contact? 

 • Huisgenoten zijn contacten die in dezelfde woonomgeving leven en langdurig op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de patiënt;
 • Personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de patiënt tijdens diens besmettelijke periode;
 • In omstandigheden waarbij er een hoogrisico blootstelling was van korter dan 15 minuten (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten, of direct fysiek contact zoals zoenen) wordt deze persoon ook als ‘nauw contact’ beschouwd.

Horeca

 • Onze ouderenzorglocaties zijn geen restaurants (m.u.v. Brasserie Truffino en Hooge Platen), maar multifunctionele ruimten. Hier blijft de dienstverlening voor de bewoners en hun gast(en) beschikbaar. Ook activiteiten blijven doorgang vinden, mits voldaan wordt aan de RIVM-richtlijnen (zoals 1,5 meter afstand tussen personen en het dragen van mondneusmaskers);
 • Brasserie Truffino (De Blaauwe Hoeve) en Hooge Platen zijn aangemerkt als restaurants. Hier vindt geen dienstverlening plaats. De counters zijn wel geopend voor afhaal. In Hooge Platen wordt een ruimte aangewezen waar de gezamenlijke maaltijd voor de bewoners kan worden geserveerd, mits ook weer voldaan wordt aan de richtlijnen. De Truffinozaal (De Blaauwe Hoeve) wordt aangemerkt als personeelsruimte voor pauzes. In de counter is het normale lunch aanbod te verkrijgen.

Kapper en pedicure

De kappers op onze locaties zijn gesloten. Alleen de vaste pedicures verlenen medisch noodzakelijke behandelingen. Daarbij dienen zij uiteraard de richtlijnen van onze organisatie en de eigen brancheorganisatie te volgen, waaronder het verplicht dragen van een IIR-masker. 

Externe behandeldiensten 

Afgesproken is dat de volgende externe behandelaren welkom zijn op onze ouderenzorglocaties:

 • Audicien;
 • Opticien;
 • Orthopedisch schoenmaker, medisch technicus en leveranciers van hulpmiddelen;
 • Externe behandelaren, zoals fysiotherapeuten, logopedisten, etc.;
 • Alternatieve behandelaren.  

Voor het bezoek van externe behandelaren gelden de volgende voorwaarden: 

 • Bezoek wordt in overleg met het zorgteam ingepland;
 • De behandelaar draagt gedurende het hele bezoek een mondneusmasker;
 • De behandelaar zorgt zelf voor de benodigde beschermingsmiddelen;
 • De behandelaar (en diens huisgenoten) zijn vrij van ziekteverschijnselen die passen bij Covid-19;
 • De behandelaar past voor en na het bezoek handhygiëne toe;
 • De behandelaar reinigt voor vertrek de gebruikte materialen en contactoppervlakken;
 • De behandelaar houdt minimaal 1,5 meter afstand van andere bewoners en medewerkers;
 • Behandelaren nemen de kortste route naar de kamer van de bewoner en verlaten na het bezoek direct de locatie. 

  Behandeldiensten van ZorgSaam

  De behandeldiensten in de ouderenzorg zijn aan het werk, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, maatschappelijk werk en psychologische. Uiteraard werken zij ook onder de juiste voorwaarden.