In de ouderenzorg

Help mee om de ouderenzorglocaties veilig te houden. Samen voor veilige zorg!

Bezoekregeling ouderenzorglocaties

Met ingang van 5 juni 2021 vindt er landelijk een versoepeling plaats van de coronamaatregelen. Gezien de hoge vaccinatiegraad en de lage besmettingsgraad onder bewoners in de afgelopen periode, worden er voor de Langdurige zorg wederom versoepelingen doorgevoerd.

Langdurige zorg

Kortdurende zorg (revalidatie-afdeling en de seniorenklinieken)

Maatwerk

Er kan sprake zijn van maatwerk (dan wijken de maatregelen af van de hierboven genoemde maatregelen) als er een besmetting met het coronavirus wordt vastgesteld op een locatie of als er onvoldoende bewoners op een woongroep/afdeling gevaccineerd zijn.

Externe contactberoepen en externe behandeldiensten

Externe behandelaren (zoals audicien, opticien, orthopedisch schoenmaker, medisch technicus, leverancier van hulpmiddelen, fysiotherapeut, logopedist en alternatieve behandelaar) en externe contactberoepen (zoals kapper en pedicure, sekswerker uitgezonderd) zijn vanaf 3 maart 2021 welkom op onze ouderenzorglocaties.

Voor het bezoek van een behandelaar/dienstverlener aan een locatie of afdeling/unit/woning gelden de volgende voorwaarden: 

 • Bezoek dient geregistreerd te worden;
 • Bezoek wordt in overleg met het zorgteam ingepland;
 • Gedurende het hele bezoek wordt een mondneusmasker gedragen;
 • Er wordt zelf gezorgd voor de benodigde beschermingsmiddelen;
 • Bezoek (en diens huisgenoten) is vrij van ziekteverschijnselen die passen bij Covid-19;
 • Voor en na het bezoek wordt er handhygiëne toegepast;
 • Voor vertrek worden de gebruikte materialen en contactoppervlakken gereinigd;
 • Er wordt minimaal 1,5 meter afstand gehouden van andere bewoners en medewerkers;
 • Bezoek neemt de kortste route naar de kamer van de bewoner en verlaat na het bezoek direct de locatie. 

Bezoek aan externe contactberoepen

Het is vanaf 3 maart 2021 eveneens toegestaan om externe dienstverleners (kapper, pedicure) te bezoeken, aangezien deze zich aan alle geldende maatregelen moeten houden.

Sprake van een (mogelijke) besmetting op een ouderenzorglocatie?

Dan is er op dat moment geen bezoek van een behandelaar/dienstverlener mogelijk op die betreffende locatie of afdeling/unit/woning.

Behandeldiensten van ZorgSaam

De behandeldiensten van ZorgSaam zijn aan het werk, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, maatschappelijk werk en psychologie. Uiteraard werken zij ook onder de juiste voorwaarden.

Horeca

 • Horeca wordt geopend (conform landelijk geldende richtlijnen) en koffiemiddagen zijn toegestaan;
 • Er moet vooraf gereserveerd worden in de Brasserieën Truffino, Bachten Dieke en Hooge Platen;
 • Maximaal 4 personen aan één tafel, maar gezinnen mogen wel samen zitten;
 • In het restaurant of in de multifunctionele ruimte kan het mondneusmasker af voor bezoekers nadat men plaats heeft genomen. Bij verplaatsing binnen deze ruimtes draagt de bezoeker wel het mondneusmasker.

Mondneusmasker 

Lees hier meer informatie over het dragen van mondneusmaskers.

Klachten/situaties?

Als u (of uw huisgenoten) één van de onderstaande klachten/situaties heeft gehad in de afgelopen 10 dagen, verzoeken wij u om niet naar de locatie te komen.

 • Koorts, ten minste 38C; 
 • Toegenomen of nieuw ontstane kortademigheid in rust of bij inspanning;
 • Spierpijn in rust of bij lichte inspanning;
 • Algehele malaise in rust of bij inspanning; 
 • Hoesten;
 • Keelpijn; 
 • Neusverkoudheid (snotterig/niezen/loopneus/verstopte neus);
 • Onverklaard smaak- en/of reukverlies (ook zonder neusverkoudheid); 
 • Extreme vermoeidheid;
 • Pijn achter de ogen;
 • Onverklaarde diarree, misselijkheid of braken;
 • Nauw contact* met een bewezen Covid-19 persoon;
 • Nauw contact* gehad met een verdachte Covid-19 persoon;
 • Benaderd voor een Covid-19 contactonderzoek.

* Wat is nauw contact? 

 • Huisgenoten zijn contacten die in dezelfde woonomgeving leven en langdurig op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de patiënt;
 • Personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de patiënt tijdens diens besmettelijke periode;
 • In omstandigheden waarbij er een hoogrisico blootstelling was van korter dan 15 minuten (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten, of direct fysiek contact zoals zoenen) wordt deze persoon ook als ‘nauw contact’ beschouwd.