In de ouderenzorg

Help mee om de ouderenzorglocaties veilig te houden. Samen voor veilige zorg!

Versoepeling bezoekregeling ouderenzorglocaties*

Onze bewoners zijn bijna allemaal voor de 2e keer gevaccineerd en intussen zo optimaal mogelijk beschermd. Dit betekent dat bezoek vanaf 27 maart weer mogelijk is onder de volgende voorwaarden:

 • Iedere bewoner mag per dag 2 bezoekers ontvangen. Per bezoekmoment mogen de 2 bezoekers een bezoek brengen aan een bewoner (of echtpaar). Die mogen afzonderlijk of tegelijk op bezoek komen; 
 • Gedurende de week mogen verschillende bezoekers langskomen;
 • De regel van 2 vaste bezoekers komt te vervallen;
 • De bezoekers kunnen alleen langskomen na het maken van een afspraak;
 • Bezoekers dragen een mondneusmasker gedurende het hele bezoek;
 • Bezoek op de kamer is weer mogelijk;
 • Een korte wandeling of autorit kan plaatsvinden (waarbij een mondneusmasker gedragen wordt);
 • Dringend geadviseerd wordt om bezoek thuis aan naasten niet te laten plaatsvinden. Vindt dit wel plaats, dan dient de bewoner bij terugkomst 10 dagen in quarantaine te gaan.

Indien de bovenstaande voorwaarden niet worden opgevolgd, kan de medewerker het bezoekmoment weigeren of stopzetten.

* Er kan sprake zijn van maatwerk indien er onvoldoende bewoners op een woongroep/afdeling gevaccineerd zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Kortdurende zorg (de revalidatie-afdeling en de seniorenklinieken).

Wat als er een besmetting met het coronavirus wordt vastgesteld?

Wanneer er sprake is van een coronabesmetting op een locatie/afdeling, dan geldt een aangepaste bezoekregeling.

Externe contactberoepen en externe behandeldiensten

Externe behandelaren (zoals audicien, opticien, orthopedisch schoenmaker, medisch technicus, leverancier van hulpmiddelen, fysiotherapeut, logopedist en alternatieve behandelaar) en externe contactberoepen (zoals kapper en pedicure, sekswerker uitgezonderd) zijn vanaf 3 maart 2021 welkom op onze ouderenzorglocaties.

Voor het bezoek van een behandelaar/dienstverlener aan een locatie of afdeling/unit/woning gelden de volgende voorwaarden: 

 • Bezoek dient altijd geregistreerd te worden. Ook vindt er een gezondheidscheck plaats;
 • Bezoek wordt in overleg met het zorgteam ingepland;
 • Gedurende het hele bezoek wordt een mondneusmasker gedragen;
 • Er wordt zelf gezorgd voor de benodigde beschermingsmiddelen;
 • Bezoek (en diens huisgenoten) is vrij van ziekteverschijnselen die passen bij Covid-19;
 • Voor en na het bezoek wordt er handhygiëne toegepast;
 • Voor vertrek worden de gebruikte materialen en contactoppervlakken gereinigd;
 • Er wordt minimaal 1,5 meter afstand gehouden van andere bewoners en medewerkers;
 • Bezoek neemt de kortste route naar de kamer van de bewoner en verlaat na het bezoek direct de locatie. 

Bezoek aan externe contactberoepen

Het is vanaf 3 maart 2021 eveneens toegestaan om externe dienstverleners (kapper, pedicure) te bezoeken, aangezien deze zich aan alle geldende maatregelen moeten houden.

Sprake van een (mogelijke) besmetting op een ouderenzorglocatie?

Dan is er op dat moment geen bezoek van een behandelaar/dienstverlener mogelijk op die betreffende locatie of afdeling/unit/woning.

Behandeldiensten van ZorgSaam

De behandeldiensten van ZorgSaam zijn aan het werk, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, maatschappelijk werk en psychologie. Uiteraard werken zij ook onder de juiste voorwaarden.

Horeca

 • Onze ouderenzorglocaties zijn geen restaurants (m.u.v. Brasserie Truffino en Hooge Platen), maar multifunctionele ruimten. Hier blijft de dienstverlening voor de bewoners en hun gast(en) beschikbaar. Ook activiteiten blijven doorgang vinden, mits voldaan wordt aan de RIVM-richtlijnen (zoals 1,5 meter afstand tussen personen en het dragen van mondneusmaskers);
 • Brasserie Truffino (De Blaauwe Hoeve) en Hooge Platen zijn aangemerkt als restaurants. Hier vindt geen dienstverlening plaats. De counters zijn wel geopend voor afhaal. In Hooge Platen wordt een ruimte aangewezen waar de gezamenlijke maaltijd voor de bewoners kan worden geserveerd, mits ook weer voldaan wordt aan de richtlijnen. De Truffinozaal (De Blaauwe Hoeve) wordt aangemerkt als personeelsruimte voor pauzes. In de counter is het normale lunch aanbod te verkrijgen.

De actuele situatie in Zeeland?

Allévo, Cederhof, Cedrah, Cleijenborch, Eilandzorg, Schutse Zorg Tholen, SVRZ, Ter Weel, WVO Zorg, ZorgSaam en Zorgstroom brengen wekelijks een dashboard uit. In dit dashboard staan de actuele coronacijfers in de ouderenzorg. 

Mondneusmasker verplicht

Er geldt naast de bestaande maatregelen als 1,5 meter afstand houden en veelvuldig de handen reinigen de verplichting om een mondneusmasker te dragen op onze ouderenzorglocaties van ZorgSaam. Deze verplichting geldt voor bezoekers én medewerkers en vrijwilligers. Lees hier meer informatie.

Klachten/situaties?

Als u (of uw huisgenoten) één van de onderstaande klachten/situaties heeft gehad in de afgelopen 10 dagen, verzoeken wij u om niet naar de locatie te komen.

 • Koorts, ten minste 38C; 
 • Toegenomen of nieuw ontstane kortademigheid in rust of bij inspanning;
 • Spierpijn in rust of bij lichte inspanning;
 • Algehele malaise in rust of bij inspanning; 
 • Hoesten;
 • Keelpijn; 
 • Neusverkoudheid (snotterig/niezen/loopneus/verstopte neus);
 • Onverklaard smaak- en/of reukverlies (ook zonder neusverkoudheid); 
 • Extreme vermoeidheid;
 • Pijn achter de ogen;
 • Onverklaarde diarree, misselijkheid of braken;
 • Nauw contact* met een bewezen Covid-19 persoon;
 • Nauw contact* gehad met een verdachte Covid-19 persoon;
 • Benaderd voor een Covid-19 contactonderzoek.

* Wat is nauw contact? 

 • Huisgenoten zijn contacten die in dezelfde woonomgeving leven en langdurig op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de patiënt;
 • Personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de patiënt tijdens diens besmettelijke periode;
 • In omstandigheden waarbij er een hoogrisico blootstelling was van korter dan 15 minuten (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten, of direct fysiek contact zoals zoenen) wordt deze persoon ook als ‘nauw contact’ beschouwd.