Help mee om de ouderenzorglocaties veilig te houden. Samen voor veilige zorg!

Bezoekregeling ouderenzorglocaties

Voor de ouderenzorglocaties van ZorgSaam is een zorgvuldige afweging gemaakt of de versoepelingen ook hier doorgevoerd kunnen worden. Besloten is om dit niet te doen maar de versoepelingen volgens een stappenplan te laten plaatsvinden en de effecten van de landelijke versoepeling af te wachten alvorens de volgende stappen in de versoepelingen binnen de ouderenzorglocaties door te voeren. Lees hieronder het stappenplan voor de versoepelingen.

Update 7 april

Een volgende stap in de versoepelingen ouderenzorglocaties is inmiddels aan de orde. Bewoners en bezoekers hoeven geen mondneusmasker meer te dragen binnen de ouderenzorglocaties. Uiteraard mág dit wel, als zij zich hier veiliger bij voelen. De 1,5 meter afstand houden blijft behouden. Als bij een zorgmoment tussen bewoner en medewerker of vrijwilliger geen 1,5 meter afstand kan worden aangehouden dan draagt de medewerker of vrijwilliger en een eventueel aanwezige bezoeker een mondneusmasker.

Horeca

De horeca en Multifunctionele Ruimtes (MFR) op onze ouderenzorglocaties zijn weer geopend conform de landelijk geldende richtlijnen.

Klachten/situaties?

Als u (of uw huisgenoten) één van de onderstaande klachten/situaties heeft gehad in de afgelopen 10 dagen, verzoeken wij u om niet naar de locatie te komen.

 • Koorts, ten minste 38C;
 • Toegenomen of nieuw ontstane kortademigheid in rust of bij inspanning;
 • Spierpijn in rust of bij lichte inspanning;
 • Algehele malaise in rust of bij inspanning;
 • Hoesten;
 • Keelpijn;
 • Neusverkoudheid (snotterig/niezen/loopneus/verstopte neus);
 • Onverklaard smaak- en/of reukverlies (ook zonder neusverkoudheid);
 • Extreme vermoeidheid;
 • Pijn achter de ogen;
 • Onverklaarde diarree, misselijkheid of braken;
 • Nauw contact* met een bewezen Covid-19 persoon;
 • Nauw contact* gehad met een verdachte Covid-19 persoon;
 • Benaderd voor een Covid-19 contactonderzoek.

* Wat is nauw contact?

 • Huisgenoten zijn contacten die in dezelfde woonomgeving leven en langdurig op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de patiënt;
 • Personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de patiënt tijdens diens besmettelijke periode;
 • In omstandigheden waarbij er een hoog risico blootstelling was van korter dan 15 minuten (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten, of direct fysiek contact zoals zoenen) wordt deze persoon ook als ‘nauw contact’ beschouwd.

Isolatie bewoners na besmetting

De periode van isolatie na besmetting voor bewoners met milde klachten is 7 dagen. Dit onder regie van de behandelend arts, er kan dus in overleg in bepaalde gevallen wel afgeweken worden van deze nieuwe standaard.