Help mee om de thuiszorg veilig te houden! 

Moet u hoesten en snotteren?

Zorg dan dat u het niet verspreidt. Volg de hygiënemaatregelen (handen desinfecteren, hoesten in ellenboog, afstand houden) én draag alstublieft een mondneusmasker. Dat is misschien niet gemakkelijk, maar wel effectief! Zo zorgen we samen voor een laag besmettingsrisico.

Dank u wel namens alle cliënten en medewerkers van ZorgSaam! 

Mondneusmasker

Het is niet meer verplicht om continu een mondneusmasker te dragen. Uiteraard mág dit wel, als u zich hier veiliger bij voelt. Als er bij het zorgcontact geen 1,5 meter afstand kan worden aangehouden dan moet het. Dan draagt de medewerker (en eventuele andere aanwezigen, uitgezonderd de cliënt) een mondneusmasker.

COVID-19?

Heeft u COVID-19, heeft uw huisgenoot COVID-19 of is er een vermoeden van COVID-19? Wij horen dit graag van u. We gaan dan met u in overleg over de noodzakelijke zorg of hulp.

Aantal personen

Als de thuiszorgmedewerker u verzorgt of ondersteuning biedt, vragen wij u om met zo min mogelijk mantelzorgers in dezelfde ruimte samen te zijn.

Klachten/situaties?

Als u (of uw huisgenoten) één van de onderstaande klachten/situaties heeft gehad in de afgelopen 10 dagen, neem dan telefonisch contact op met uw wijkteam of via het algemene telefoonnummer van uw regio.

 • Koorts, ten minste 38C;
 • Toegenomen of nieuw ontstane kortademigheid in rust of bij inspanning;
 • Spierpijn in rust of bij lichte inspanning;
 • Algehele malaise in rust of bij inspanning;
 • Hoesten;
 • Keelpijn;
 • Neusverkoudheid (snotterig/niezen/loopneus/verstopte neus);
 • Onverklaard smaak- en/of reukverlies (ook zonder neusverkoudheid);
 • Extreme vermoeidheid;
 • Pijn achter de ogen;
 • Onverklaarde diarree, misselijkheid of braken;
 • Nauw contact* met een bewezen COVID-19 persoon;
 • Nauw contact* gehad met een verdachte COVID-19 persoon;
 • Benaderd voor een COVID-19 contactonderzoek;
 • Verblijf in een gebied/land waar risiconiveau 2 (zorgelijk) of 3 (ernstig) voor geldt.

* Wat is nauw contact?

 • Huisgenoten zijn contacten die in dezelfde woonomgeving leven en langdurig op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de patiënt;
 • Personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de patiënt tijdens diens besmettelijke periode;
 • In omstandigheden waarbij er een hoog risico blootstelling was van korter dan 15 minuten (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten, of direct fysiek contact zoals zoenen) wordt deze persoon ook als ‘nauw contact’ beschouwd.

Dagbesteding (extramuraal)

Uitgangspunt is dat daar waar mogelijk de dagbesteding wordt gecontinueerd, in welke vorm dan ook. Dat geldt zeker voor:

 • Cliënten in een onveilige of onverantwoorde zorg- of thuissituatie;
 • Cliënten met naasten in een vitaal beroep;
 • Cliënten met naasten/mantelzorgers die ontzorgd moeten worden om overbelasting te voorkomen.

De extramurale dagbesteding is veilig, helpt u mee om het veilig te houden? Elkaar een knuffel geven, kan helaas op dit moment nog niet. We vragen u om 1,5 meter afstand te houden tot anderen. Als u op de dagbesteding komt, vragen wij u naar uw gezondheid. Zorgt u zelf ook voor goede hygiëne! Zo vragen we u uw handen te wassen voordat u binnenkomt. En hoest en niest u in elk geval in uw elleboog. Wij zorgen ervoor dat er desinfecterende handgel aanwezig is in de ruimte. Daarnaast wordt vervoer dusdanig georganiseerd dat ook hier de veiligheid is gewaarborgd.

Als zich onverhoopt toch een besmetting met het coronavirus voordoet, dan kunnen wij besluiten een locatie geheel of gedeeltelijk te sluiten. Wij doen een beroep op ieders verantwoordelijkheidsgevoel en vragen alle bezoekers de geldende regels in acht te blijven nemen.