In de thuiszorg

Extramurale dagbesteding

De extramurale dagbesteding is gedeeltelijk open. Echter wel onder strikte voorwaarden, rekening houdend met de veiligheid van medewerkers en cliënten. Dagbesteding is voor veel cliënten een cruciale voorziening, juist in deze periode. Uitgangspunt is nu dat daar waar mogelijk de dagbesteding wordt gecontinueerd, in welke vorm dan ook. Dat geldt zeker voor cliënten in een onveilige of onverantwoorde zorg- of thuissituatie, cliënten met naasten in een vitaal beroep en cliënten met naasten/mantelzorgers die ontzorgd moeten worden om overbelasting te voorkomen. Om dit verantwoord te doen zal de groep maximaal uit 4 cliënten bestaan. Daarnaast wordt vervoer dusdanig georganiseerd dat ook hier de veiligheid is gewaarborgd;

In de wijkverpleging

Met nieuwe cliënten, waarbij er geen dringende zorg nodig is, gaan we in overleg om de zorg op een later moment op te starten;

In het huishouden

Heeft u als cliënt griepverschijnselen, verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, recent opgetreden kortademigheid), diarree / bovenbuik klachten of smaak-/reukverlies? Geef dit dan door. Onze medewerkers komen dan niet bij u werken. Een leidinggevende/planner neemt contact met u op;

Thuisbegeleiding

Vanaf 25 mei is de thuisbegeleiding deels opgestart. Uiteraard onder de juiste voorwaarden. Alle betrokken medewerkers zijn op de hoogte gebracht van de protocollen. Hoe wordt er gewerkt in deze fase, o.a. met screening, hygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen? 

De zorg wordt deels opgestart, waarbij er onder voorwaarden fysiek contact mogelijk wordt gemaakt. Hoewel telefonisch contact de voorkeur heeft, lukt dit niet altijd. Omdat het in de thuisbegeleiding van belang is om de thuissituatie te observeren/beoordelen, zal dit vaak in combinatie zijn met fysiek contact. Er vindt per cliënt een beoordeling/afweging plaats op basis van de zorgvraag. Bij de beoordeling wordt meegenomen of de thuisbegeleiding in de eerste levensbehoefte voorziet, er angst voor verwaarlozing en/of isolement is en of er vraagstukken rondom kinderen zijn/het kind de cliënt is.