CR Thuis- en Ouderenzorg

De locaties voor ouderenzorg hebben elk hun eigen cliëntenraad. De voorzitters van die lokale cliëntenraden vormen deels de cliëntenraad van de thuis- en ouderenzorg.