Raad van Toezicht

De rol en de functie van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de statuten. De Raad van Toezicht ziet toe op het bestuur en beleid van ZorgSaam en is het klankbord voor de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht vergadert ongeveer acht keer per jaar met de Raad van Bestuur. Daarnaast voert de Raad van Toezicht overleg met de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Bestuur Medische Staf.

Raad van Toezicht

Klik op 'Volgende' om de foto's te bekijken van de leden van de Raad van Toezicht. Onder de foto's gaat de tekst verder.

De heer C. Sterk (voorzitter)

werd op 1 juni 2020 benoemd. Heeft langjarige ervaring in directie-, bestuurs- en toezichtfuncties van ziekenhuis- en zorgorganisaties. Zijn (maatschappelijke) activiteiten liggen nu op het vlak van Advies, Coaching, Mediation en Toezicht.

De heer M. van Corven

werd op 1 juli 2016 benoemd. Als senior manager heeft hij een brede ervaring in (inter)nationale organisaties met de focus op 'operational excellence'. Daarnaast heeft hij ervaring in toezichthoudende functies.

Mevrouw M. Reynen

werd op 1 maart 2018 benoemd. Zij was vele jaren werkzaam als bestuurder in de eerstelijnszorg, ouderenzorg en het onderwijs. Haar expertise ligt op het gebied van innovatie, kwaliteit en veiligheid van zorg, positieve gezondheid en integrale zorg vanuit cliëntperspectief. Zij vervult thans verschillende toezichthoudende functies in de ouderenzorg en thuiszorg en daklozen- en woningcoöperatie. Ook is zij verbonden aan het instituut voor Positive Health en is zij docent bij Avicenna waarbij zij scholing verzorgt voor bestuurders en toezichthouders op het gebied van Governance en Positieve Gezondheid. Mevrouw Reynen is benoemd op voordracht van de cliëntenraad.

De heer R. Heijboer

werd op 1 juli 2018 benoemd. Hij was vele jaren werkzaam in de gezondheidszorg in Zeeland met name als directeur/bestuurder in de ouderenzorg. Vervult thans een aantal toezichthoudende functies op het gebied van zorg en welzijn. 

De heer J. Lagasse

werd op 1 juni 2020 benoemd. Hij heeft ruime ervaring in grensoverstijgende activiteiten en heeft als aandachtsgebied financieel - economisch. Verder vervult hij diverse toezichthoudende functies en is Honorair Consul-Generaal van Nederland in België. 

Mevrouw C. Hilhorst

werd op 1 mei 2021 benoemd. Ze is hoogleraar op het gebied van IT en is een ervaren toezichthouder. Ze heeft op bestuursniveau zorginstellingen geadviseerd over de invoering van elektronische patiëntendossiers en het gebruik van zorgdata. Mede vanwege haar vroegere werkervaring in Zeeland is zij bekend met de regio en met de specifieke uitdagingen die bij de regio horen.

De heer E. Nieuwenhuis 

werd op 1 januari 2022 benoemd. Deze hoogleraar Kindergeneeskunde (UMCU) & Hoogleraar Biomedical & Life Sciences (UCR) en voormalig medisch-wetenschappelijk manager van de divisie Kindergeneeskunde in het UMCU-Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht brengt veel kennis en ervaring met zich mee. Hij is sinds 2020 ook werkzaam aan University College Roosevelt te Middelburg als director of research. Hier richt hij zich op het opleiden van de professionals in de zorg van de toekomst.

 

Profiel en reglement

De bevoegdheden en de wijze van functioneren van de raad van toezicht zijn vastgelegd in een reglement. De raad van toezicht werkt voor het bepalen van de samenstelling met een profielschets. Hierin staan onder meer de kennis, ervaring en vaardigheden beschreven die de raad nodig heeft voor zijn functioneren.

Jaarverslag ZorgSaam

Op deze pagina leest u hoe u ons jaarverslag kunt bekijken.

Contactgegevens

Meer weten over de Raad van Toezicht? Of wilt u in contact komen? U kunt dan terecht bij onze bestuurssecretaris Gerdien van Abeelen via g.vanabeelen@zzv.nl.

ZorgSaam - Gerdien
Gerdien van Abeelen