Raad van Toezicht

De rol en de functie van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de statuten. De Raad van Toezicht ziet toe op het bestuur en beleid van ZorgSaam en is het klankbord voor de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht vergadert ongeveer acht keer per jaar met de Raad van Bestuur. Daarnaast voert de Raad van Toezicht overleg met de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Bestuur Medische Staf.

Raad van Toezicht

De heer T. Doesburg (voorzitter)

werd op 1 april 2015 benoemd. Hij heeft brede ervaring in het bedrijfsleven. Daarnaast heeft hij politiek-bestuurlijke ervaring in gemeente, provincie en Rijk, onder andere als lid Eerste Kamer. Bovendien heeft hij ruime ervaring als toezichthouder, ook in de zorg.

De heer W. Hustinx

werd op 6 juli 2015 benoemd. Hij was na een uitzending als tropenarts lang werkzaam als internist en opleider in het Diakonessenhuis Utrecht. De afgelopen zes jaar was hij in dat ziekenhuis lid van de Raad van Bestuur, met o.a. kwaliteit en patiëntveiligheid als zwaartepunt in zijn portefeuille.

De heer M. van Corven

werd op 1 juli 2016 benoemd. Als senior manager heeft hij een brede ervaring in (inter)nationale organisaties met de focus op 'operational excellence'. Daarnaast heeft hij ervaring in toezichthoudende functies.

Mevrouw M. Reynen

werd op 1 maart 2018 benoemd. Zij was vele jaren werkzaam als bestuurder in de eerstelijnszorg, ouderenzorg en het onderwijs. Haar expertise ligt op het gebied van innovatie, kwaliteit en veiligheid van zorg, positieve gezondheid en integrale zorg vanuit cliëntperspectief. Zij vervult thans verschillende toezichthoudende functies in de ouderenzorg en thuiszorg en daklozen- en woningcoöperatie. Mevrouw Reynen is benoemd op voordracht van de cliëntenraad.

De heer R. Heijboer

werd op 1 juli 2018 benoemd. Hij was vele jaren werkzaam in de gezondheidszorg in Zeeland met name als directeur/bestuurder in de ouderenzorg. Vervult thans een aantal toezichthoudende functies op het gebied van zorg en welzijn. 

De heer C. Sterk

werd op 1 juni 2020 benoemd. Heeft langjarige ervaring in directie-, bestuurs- en toezichtfuncties van ziekenhuis- en zorgorganisaties. Zijn (maatschappelijke) activiteiten liggen nu op het vlak van Advies, Coaching, Mediation en Toezicht.

De heer J. Lagasse

werd op 1 juni 2020 benoemd. Is bestuurder bij North Sea Port. Heeft ruime ervaring in grensoverschrijdende activiteiten en heeft als aandachtsgebied financieel - economisch. 

Profiel en reglement

De bevoegdheden en de wijze van functioneren van de raad van toezicht zijn vastgelegd in een reglement. De raad van toezicht werkt voor het bepalen van de samenstelling met een profielschets. Hierin staan onder meer de kennis, ervaring en vaardigheden beschreven die de raad nodig heeft voor zijn functioneren.

Jaarverslag ZorgSaam

Op deze pagina leest u hoe u ons jaarverslag kunt bekijken.

Contactgegevens

Meer weten over de Raad van Toezicht? Of wilt u in contact komen? U kunt dan terecht bij onze bestuurssecretaris Gerdien van den Abeelen via g.vanabeelen@zzv.nl.