De werking van de longen kan op verschillende manieren worden vastgesteld. Welk onderzoek u ondergaat, hangt af van de klachten die u hebt en de mogelijke oorzaak daarvan. Deze onderzoeken vinden plaats op de longfunctie-afdeling:

Allergie huidtest

Bij dit onderzoek gaan we na of u allergisch bent voor bepaalde stoffen die de klachten veroorzaken.

Arteriepunctie

Dit is een prik in de slagader van de pols, waarbij we slagaderlijk bloed afnemen. In het laboratorium meten we o.a. de hoeveelheid zuurstof, koolzuur en de zuurgraad van het bloed.

Bio-elektrische impedantie

Dit is een methode om de hoeveelheid vetmassa en vetvrije massa te kunnen meten. De hoeveelheid vet en vetvrije massa zegt iets over de conditie van uw lichaam.

Diffusiemeting

Hierbij meten we de hoeveelheid zuurstof die uw longen afgeven aan het bloed.

Fiets-ergometrie met ventilatiemeting

Bij dit onderzoek meten we de ventilatie van de longen tijdens inspanning.

Histamineprovocatietest

Bij dit onderzoek bepalen we de prikkelbaarheid van de luchtwegen.

Hyperventilatieprovocatietest

Bij deze test gaan we kijken of u verkeerd ademt. Uw zuurstofverzadiging wordt tijdens deze test gemeten.

Mantoux

Hierbij stellen we vast of u ooit in aanraking bent geweest met de tubercolosebacterie.

MIP-MEP

Bij dit onderzoek meten we de kracht van de spieren die nodig zijn voor de in- en uitademing.

NO-meting

Bij dit onderzoek meten we de hoeveelheid stikstof in de uitademing.

Spirometrie (inclusief voor en na inspanning)

De inhoud van uw longen worden gemeten aan de hand van ademhalingsoefeningen of voor en na inspanning.

6-Minuten looptest

Met deze test krijgen we een indruk van uw uithoudingsvermogen in combinatie met de verzadiging van zuurstof in het bloed.

Meer informatie

In onze patiëntenfolders leest u meer over onze onderzoeken.