Als uw kind geopereerd moet worden, mag u voor de opnamedag samen met uw kind naar het PreOperatief Spreekuur (POS), speciaal voor kinderen. U krijgt hiervoor een uitnodiging. Dit spreekuur is iedere woensdagmiddag van 15:30 tot 16:30 uur. Tijdens dit POS stelt een anesthesist vragen over de gezondheid van uw kind en er wordt om uw toestemming gevraagd, voor zowel de ingreep als voor de narcose. Indien uw kind medicatie gebruikt, neem dan de actuele medicatielijst mee naar het POS.

Om kinderen voor te bereiden op de operatie is er voorafgaand aan het POS een voorlichtingsbijeenkomst. We laten de kinderen met foto’s en materialen zien hoe een opname verloopt. Ook nemen we alvast een kijkje op de kind- en jeugdafdeling. U bent van harte welkom.

De voorlichtingsbijeenkomst vindt iedere woensdagmiddag om 15:00 uur plaats in ziekenhuislocatie De Honte. Neem voor meer informatie contact op met onze pedagogisch medewerker van de kind- en jeugdafdeling op tel: 0115-688618.