De Stichting Kind en Ziekenhuis kent Smileys toe aan ziekenhuizen die zich positief onderscheiden door hun voorzieningen voor baby’s, kinderen en ouders. Het toonaangevende kwaliteitskeurmerk werd in juni 2015 toegekend aan de kind- en jeugdafdeling én de jeugd dagbehandeling van ZorgSaam. Het Geboortecentrum had het keurmerk al. Onlangs is de Kraam Smiley opnieuw voor vijf jaar toegekend. Ook de Spoedeisende Hulp heeft in mei 2017 het certificaat van kindgerichte zorg ontvangen.

Waar voldoen we aan?

Ouders die vooraf een fijn en deskundig ziekenhuis zoeken via Kind en Ziekenhuis zien bij ZorgSaam vier Smileys staan. De kind- en jeugdafdeling, de dagbehandeling en de Spoedeisende Hulp voldoen namelijk aan de volgende criteria:

 • Kinderen worden verpleegd door kinderverpleegkundigen;
 • Er is een kinderafdeling in het ziekenhuis;
 • Op de Spoedeisende Hulp is een kamer speciaal ingericht voor kinderen;
 • Ouders kunnen de hele tijd bij het kind blijven;
 • Ouders kunnen bij het kind overnachten bij een opname op een meerpersoonskamer;
 • Ouders kunnen bij het kind overnachten bij een opname op een eenpersoonskamer of in een isolatiebox;
 • Ouders kunnen aanwezig zijn bij het inleiden van de narcose bij een geplande operatie;
 • Ouders kunnen aanwezig zijn bij het inleiden van de narcose bij een spoedoperatie;
 • Ouders kunnen aanwezig zijn bij het ontwaken uit de narcose;
 • Ouders en kind worden vóór de opnamedag gezien door een anesthesioloog;
 • Ouders krijgen schriftelijke informatie over het nuchter zijn van hun kind, waarin in elk geval staat dat het kind tot twee uur voor de operatie nog heldere vloeistoffen mag drinken;
 • Ouders krijgen schriftelijke instructies over de pijnbestrijding met daarin tenminste de aanbeveling de pijnmedicatie thuis tot 48 uur na de ingreep op vaste tijden toe te dienen;
 • Ouders ontvangen schriftelijke informatie over de rechten van minderjarigen in de gezondheidszorg conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Het Geboortecentrum voldoet aan de volgende criteria:

 • De baby blijft dag en nacht bij de moeder op de kamer.
 • De partner kan altijd bij de baby en de moeder zonder meerkosten overnachten.
 • De partner kan de hele dag op bezoek komen.
 • Tenminste 25 procent van het totaal aantal patiëntenkamers bestaat uit kraamsuites en/of éénbedskamers voor kraamvrouwen.
 • Baby’s die onder de lamp moeten, verblijven op de kraamafdeling.
 • Epidurale pijnstilling is altijd (7×24 uur) mogelijk.
 • Aan de kraamafdeling is een lactatiedeskundige verbonden die kraamvrouwenbegeleidt bij de borstvoeding.
 • De afdeling werkt volgens de 10 vuistregels van WHO/ Unicef voor het welslagen van borstvoeding.