Iedereen kan voor een behandeling terecht bij Fysiotherapie ZorgSaam. Dit kan met of zonder verwijzing van een arts. Al onze fysiotherapeuten zijn geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).

Afspraak maken

Voor het inplannen van een afspraak belt u naar het secretariaat van de afdeling fysiotherapie via 0115 – 688262, iedere werkdag bereikbaar van 08.30 – 11.45 uur en van 12.45 – 16.00 uur. Bij afwezigheid kunt u de voicemail inspreken, u wordt dan teruggebeld. Ook kunt u mailen naar fysiozorgsaam@zzv.nl.

Afmelden

We plannen de afspraken in overleg met u. De tijd van de afspraak is voor u gereserveerd. Bent u verhinderd, laat dit alstublieft tijdig (liefst 24 uur van tevoren) weten. Als u zich niet of te laat afmeldt, kan er € 50 in rekening gebracht worden. Als u langer dan tien minuten na de afgesproken tijd van de behandeling moet wachten op uw fysiotherapeut, mag u zich melden bij de balie.

Vergoeding

Afspraak zonder verwijzing (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie):

Uw verzekering vergoedt de behandelingen eventueel vanuit uw aanvullende verzekering.

Afspraak met verwijzing:

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder wordt bij “chronische aandoening” (ook wel lijst Borst genoemd) pas vanaf de 21e behandeling fysio- en oefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen niet. De eerste 20 behandelingen kunnen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering, maar dat is afhankelijk of die daarvoor toereikend is. Fysiotherapeutische zorg die vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplicht eigen risico.

Bij kinderen tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen per aandoening per jaar uit de basisverzekering vergoed. In het geval van een “chronische aandoening” vindt volledige vergoeding plaats vanuit de basisverzekering.

Kijk in uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u precies vertellen hoe u bent verzekerd en hoeveel behandelingen u (nog) heeft.

Contracten zorgverzekeraars

We hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars. Wilt u weten of uw zorgverzekeraar een contract heeft, kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons. Bel dan naar tel: 0115-688262

Algemene informatie

De afdeling fysiotherapie locatie De Honte in Terneuzen is geopend iedere werkdag van 08.00 – 16.30 uur. U kunt zich melden aan de balie op route 89.

De afdeling fysiotherapie locatie Gezondheidscentrum Antonius in Oostburg is geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 – 16.30 uur. De fysiotherapie zit tegenwoordig in de Fitr-club achter het AZ, Baljuw Veltersweg 20. U kunt daar plaatsnemen in de inkomhal, de fysiotherapeut zal u daar ophalen.

Tevredenheidsonderzoek (CQ-index)

Graag willen we van u weten wat uw ervaringen zijn met Fysiotherapie ZorgSaam. We sturen u via e-mail een uitnodiging voor het invullen van een enquête via internet. Dit doen we alleen als we van u een ondertekend toestemmingsformulier hebben ontvangen.

Klachten

Het kan voorkomen dat u over (sommige onderdelen van uw) behandeling niet tevreden bent. Indien u klachten of problemen heeft, is het raadzaam deze in eerste instantie te bespreken met degene tegen wie de klacht zich richt. Vaak kunnen er dan al vele problemen opgelost worden. En de hulpverlener krijgt zo de kans de zorg te verbeteren. Wanneer u er samen niet uitkomt, kunt u zich richten tot de klachtenfunctionaris van ZorgSaam. Klik hier voor meer informatie.

Parkeren

Er is parkeermogelijkheid op het algemene parkeerterrein aan de voorzijde van het ziekenhuis. Het parkeerterrein aan de achterzijde van het ziekenhuis te Terneuzen is voorbehouden aan de huisartsenpost, revalidatie en psychiatrie. Als u slecht ter been bent, kunt u gebruik maken van het parkeerterrein aan de achterzijde.

Vragen

Heeft u vragen of wenst u meer informatie dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0115 – 688262 of e-mail naar: fysiozorgsaam@zzv.nl