U bent ingeschreven voor opname op de afdeling dagverpleging/short-stay. De dagverpleging / short-stay bevindt zich in ZorgSaam Ziekenhuis in Oostburg op afdeling 2 en in ZorgSaam Ziekenhuis in Terneuzen op afdeling B1 en C1. Wij kunnen niet voorzien hoe lang het duurt voordat u daadwerkelijk wordt opgenomen. U kunt er echter op rekenen, dat u enkele dagen tevoren en uiterlijk daags voor uw opname bericht krijgt.

Voorbereiding thuis

Op de dag waarop de behandeling plaatsvindt, meldt u zich op de afgesproken tijd bij de afdeling. Wij verzoeken u om op de dag van opname ’s morgens te douchen. Smeert u  zich echter niet in met bodylotion, omdat het desinfecterende middel dan onvoldoende wordt opgenomen door de huid. Make-up, nagellak, gelnagels en piercings moet u verwijderen.

Als u overgevoelig bent voor bijvoorbeeld jodium, pleisters etc. verzoeken wij u dit aan de verpleegkundige op de afdeling door te geven. Sieraden en waardevolle bezittingen kunt u het best thuislaten. Op het POS (pre-operatief spreekuur) heeft u van de anesthesist gehoord welke medicijnen u moet stoppen en welke u eventueel nog mag innemen op de ochtend van de ingreep. De opnameverpleegkundige belt u op en vertelt u vanaf wanneer u al dan niet nuchter moet zijn. Dit betekent dat u vanaf dat tijdstip niet meer eet, drinkt en rookt.

Specifiek voor patienten in dagverpleging!

Pijnstilling: U krijgt géén pijnstilling mee vanuit het ziekenhuis. Zorg zelf dat u Paracetamol 500 mgr en/of Ibuprofen 400 mgr. (Advil, Brufen, Spidifen, Nurofen) in huis hebt. Dit is verkrijgbaar bij drogist of apotheek.

Opvang en vervoer regelen voor het moment dat u thuis komt. Zorg dat u niet alleen bent.!

Zorg ervoor dat u, vanaf het moment dat u weer thuis bent, niet alleen bent. Dit geldt ook voor de avond en nacht. Als u geen goede opvang geregeld heeft, gaat de ingreep niet door.

Wat neemt u mee voor de opname?

 • Alle medicijnen die u gebruikt.
 • Toiletbenodigdheden, pantoffels/slippers, eventueel een ochtendjas, lectuur of handwerk (voor patiënten die voor een oogheelkundige OK komen geldt dit niet).
 • Handdoek en washand zijn niet nodig; die kunt u in het ziekenhuis krijgen.
 • Telefoonnummer contactpersoon.

Waardevolle voorwerpen

Neemt u vooral niet teveel geld of kostbaarheden mee. Op de afdeling beschikken we over kluisjes waarin u tijdelijk uw kostbaarheden kunt opbergen. We vragen u om dit zo spoedig mogelijk mee naar huis te geven. Bij verlies van zaken toebehorend aan patiënten geeft het ziekenhuis in principe geen vergoeding. Brillen, kunstgebitten en/of hoorapparaten die niet gedragen worden, graag goed opbergen in de daarvoor bestemde kokers/doosjes. Schade aan voorwerpen wordt alleen vergoed bij aantoonbare nalatigheid van ziekenhuismedewerkers.

Wat gebeurt er op de afdeling

Een van de verpleegkundigen op de afdeling ontvangt u en begeleidt u verder. Indien u geopereerd wordt, legt de verpleegkundige u duidelijk uit wat er zal gebeuren. Er vinden een aantal voorbereidingen plaats voordat u naar de operatiekamer wordt gebracht. Deze voorbereidingen zijn afhankelijk van de ingreep (controle pols, bloeddruk en zo nodig scheren van de plaats van de ingreep).

Patiëntenluisteraar

ZorgSaam probeert uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de manieren waarop we dit proberen te bereiken is via de patiëntenluisteraar of vertrouwenspersoon. De patiëntenluisteraar geeft aandacht aan wie u bent en aan wat u allemaal meemaakt terwijl u hier bent. Uw verblijf en behandeling kunnen immers vragen en emoties bij u oproepen over wat u overkomt.

De patiëntenluisteraar is een zorgprofessional. Hij of zij is niet betrokken bij uw behandeling en u kunt ervan uitgaan dat wat u hem/haar in vertrouwen vertelt, ook vertrouwelijk blijft.

Contact

 • Marian Taalman, geestelijk Verzorger. Zij is bereikbaar op tel: 0115- 677414 of e-mail: m.taalman@zzv.nl
 • Alet Veldhuis, ethicus. Zij is bereikbaar op tel: 0115-688150 of e-mail: a.veldhuis@zzv.nl

Klachtenfunctionaris

Zorg is mensenwerk. Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorg die wij leveren of over onze dienstverlening. Het klinkt misschien vreemd, maar ook dat horen we graag. Zo krijgen wij de mogelijkheid om onze zorg te verbeteren en herhaling in de toekomst te voorkomen. Bij voorkeur bespreekt u uw onvrede of klacht eerst met de desbetreffende medewerker. Dit kan bijvoorbeeld een arts, zorgmedewerker of receptionist zijn. U kunt ook altijd vragen om een gesprek met de leidinggevende van de afdeling. Een rustig en goed gesprek kan vaak veel oplossen.

Komt u er niet uit of vindt u het lastig om de medewerker zelf aan te spreken, dan kunt u contact opnemen met een van onze klachtenfunctionarissen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het klachtenformulier op https://www.zorgsaam.org/klacht . Hebt u liever telefonisch contact, dan kunt u ons bereiken op 0115 – 688448. Spreekt u alstublieft de voicemail van de klachtenfunctionaris in als zij u niet meteen te woord kunnen staan.

Naar huis

Het tijdstip waarop u naar huis mag is afhankelijk van de soort en de duur van de ingreep. De arts geeft aan wanneer u naar huis mag en een verpleegkundige of uzelf waarschuwen degene die u komt ophalen. Als u een onderzoek/behandeling heeft ondergaan onder gedeeltelijke of algehele verdoving mag u de eerste 24 uur niet actief deelnemen aan het verkeer.

Als u in Locatie Antonius in Oostburg bent opgenomen en er doen zich buiten kantooruren onvoorziene ontwikkelingen voor waarbij u medisch hulp nodig hebt, dan plaatsen we u per ambulance over naar locatie De Honte in Terneuzen. Daar zetten we uw behandeling verder voort. Ook als u niet voor zaterdag naar huis kunt, plaatsen we u over naar De Honte.

Contactadres

Zorg steeds voor een contactadres tijdens uw verblijf in het ziekenhuis en maak dit bekend op de afdeling dagverpleging. Bij verhindering dient u direct contact op te nemen met het opnamebureau van het ziekenhuis, 0115- 688139. Indien u krukken nodig heeft na de ingreep, worden deze verstrekt door de fysiotherapie op de afdeling.

Bezoektijden

Vanaf 1 april zal het helaas niet meer mogelijk zijn om tijdens dagverpleging snijdend Terneuzen en Oostburg op bezoek te komen. We begrijpen dat dit teleurstellend kan zijn, maar het is belangrijk voor de privacy en rust van onze patiënten.

U bent nog steeds welkom om de patiënt te begeleiden bij aankomst, tijdens het anamnesegesprek en bij het begeleiden van de patiënt naar zijn bed en eventueel helpen met installeren of omkleden.

Na dit moment vragen we u vriendelijk om de kamer te verlaten.
U kunt in de wachtkamer van de afdeling wachten of we bellen u zodra de patiënt opgehaald kan worden of geven de ophaaltijd door. Als de patiënt terug op de afdeling is, zal deze of een verpleegkundige u op de hoogte stellen.
Er is echter één uitzondering: als tijdens het voorafgaande gesprek (POS-gesprek) is afgesproken dat u gedurende de dag als begeleider aanwezig mag zijn, blijft dit uiteraard van kracht.

Inlichtingen

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met:

 • De afdeling dagverpleging:
  • ZorgSaam Ziekenhuis locatie Terneuzen: 0115-688225
  • ZorgSaam Ziekenhuis locatie Oostburg: 0117-459253
 • Uw huisarts
 • De wijkverpleegkundige

 

Augustus 2021

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.