De Intensive Care afdeling is bedoeld voor patiënten die vanwege een operatie, ongeval, hartproblemen of een ernstige ziekte, intensieve zorg nodig hebben en continue bewaakt moeten worden. Sommige patiënten zijn zo ziek, dat ze niet meer in staat zijn om efficiënt te kunnen ademhalen. Dan kan er besloten worden tot kunstmatige beademing, waarbij een beademingsapparaat de ademhaling ondersteunt of overneemt. Voor familieleden van patiënten op de intensive care kan een opname op deze afdeling emotioneel zijn en veel vraagtekens oproepen. Met deze informatie hopen we zoveel mogelijk vragen weg te kunnen nemen.

Opname

Bij opname wordt u aangesloten aan bewakingsapparatuur. De hartfunctie, de bloeddruk en de zuurstof in het bloed kunnen nu gemeten worden. U krijgt een infuus in de arm en een speciaal hemdje aan in verband met de kabels van de monitor en het infuus. Bloed wordt afgenomen door de verpleegkundige of de laborant. Meestal wordt er een röntgenfoto gemaakt van de longen. De specialist komt u onderzoeken en stelt een behandeling in. Aan de familie zal gevraagd worden wie als contactpersoon geregistreerd kan worden. Van de contactpersoon wordt verwacht dat deze de informatie doorgeeft aan uw familie. Uw familie krijgt informatie mee betreffende bezoekregeling en telefoonnummer van de afdeling.

Dagindeling

De dagelijkse verzorging gebeurt meestal in de vroege morgen, maar wanneer het nodig is, ook op andere momenten van de dag. U krijgt uw medicijnen op verschillende tijden, dat is afhankelijk van hun werking. Onderzoeken kunnen gedurende de gehele dag plaatsvinden.

 • 7.00 uur ontwaken
 • 7.15 uur laboratorium onderzoek en hartfilmpje
 • 7.30 uur ontbijten + ochtendmedicatie
 • 8.00 uur verzorging
 • 8.30 uur artsenvisite
 • 10.00 uur drankverstrekking
 • 12.00 uur middageten
 • 14.30 uur bezoektijd tot 15.15 uur
 • 17.00 uur avond broodmaaltijd
 • 19.00 uur bezoektijd tot 20.00 uur
 • 20.00 uur drankverstrekking
 • 22.00 uur nachtrust

De IC-verpleegkundige

Deze heeft een speciale opleiding voor Intensive Care en Hartbewaking. De IC-verpleegkundige krijgt ondersteuning van alle mogelijke apparatuur, zo is het mogelijk om hartritme, bloeddruk en de hoeveelheid zuurstof in het bloed te kunnen bewaken. De IC-verpleegkundige heeft de verantwoording over maximaal 3 patiënten.

Intensivist

De intensivist is een medisch specialist die opgeleid is voor intensive care geneeskunde. Op de Intensive Care regelt de intensivist het medische beleid, in overleg met de hoofdbehandelaar.

Artsenvisite en beleidsafspraken

Op werkdagen om 8.30 uur en in het weekend om 11.00 uur. Dagelijks vindt er om 12.30 uur een multidisciplinair overleg plaats, waarbij de intensivist en geconsulteerde specialisten het beleid bepalen ( hierbij zijn ook de apotheker, fysiotherapeut en bacterioloog aanwezig).

Pijnmeting

U bent zelf degene die het best kan aangeven hoeveel pijn u heeft. Daarom wordt er aan u gevraagd om, enkele malen per dag, de pijn met een cijfer aan te geven. Het cijfer nul houdt in dat u geen pijn heeft en het cijfer tien is de ergste pijn die u zich kunt voorstellen. Deze cijfers kunt u noteren op een meetlat.

—-I—-I—-I—-I—-I—-I—-I—-I—-I—-I—-I     0    1    2    3   4    5    6    7    8   9   10

Juist omdat pijn per persoon verschilt, is het belangrijk dat u dit zelf goed aangeeft. In rust kan pijn acceptabel zijn, maar soms met doorademen, hoesten of bewegen niet. Wilt u dit a.u.b. ook aangeven? Met uw informatie kan de pijnstilling nog beter worden aangepast.

Naambandje

Elke patiënt krijgt bij de opname een bandje om de pols met naam en geboortedatum erop. Dit bandje is bedoeld als extra controle.

De voedingsassistente

Draagt dagelijks zorg voor de maaltijden en dranken.

De medewerkers huishoudelijke dienst

Zorgen ervoor dat de afdeling schoon is en blijft. U ziet hen dagelijks in de ochtend en de middag aan het werk.

Camerabewaking

Op iedere kamer hangt een camera. Soms is het noodzakelijk continue te observeren, met name bij instabiliteit en onrust. Uiteraard wordt de privacy gerespecteerd.

Bloemen en planten

Vanuit hygiënisch oogpunt zijn deze niet toegestaan op de afdeling.

Televisie en telefoon

Elke patiëntenkamer beschikt over een televisietoestel. Televisie kan op de intensive care gratis bekeken worden. Uitgaande telefoongesprekken gaan via de centrale, dit is telefoonnummer 99. Gebruik van gsm is niet toegestaan.

Infomeren naar de toestand van de patiënt

Het is mogelijk om telefonisch te informeren naar de toestand van de patiënt tel. 0115 – 688501, u wordt dan doorverbonden met de verpleegkundige die voor de patiënt zorgt. Indien mogelijk liefst bellen na 10.00 uur ’s morgens, dan is de arts meestal langs geweest. Indien mogelijk in de familie één contactpersoon aanwijzen die de informatie doorgeeft aan de familie.

Bezoek

De bezoektijden op de ICU zijn als volgt:

 • ’s middags 14.30 – 15.15 uur
 • ’s avonds 19.00 – 20.00 uur

In uitzonderlijke situaties kan van de vaste bezoekregeling worden afgeweken.

Belangrijke informatie voor bezoekers:

 • Meer dan twee bezoekers tegelijk is niet toegestaan.
 • Bij meer dan twee bezoekers elkaar aflossen.
 • Te veel en te lang bezoek kan voor de patiënt erg belastend zijn.
 • Indien jonge kinderen op bezoek willen komen, is het raadzaam dit met de IC-verpleegkundige te overleggen.
 • Soms komt het voor dat het bezoek de afdeling wat later kan betreden of dat er gevraagd wordt de afdeling even te verlaten. Dit heeft dan meestal te maken met een onderzoek of behandeling die op dat moment plaatsvindt.

Beademing

Indien de patiënt aan de beademing ligt, bestaat de mogelijkheid een dagboekje bij te houden worden, zodat hij/zij weet wat er allemaal gebeurd is tijdens de periode dat hij/zij aan de beademing lag.

Verblijf voor de familie

als het gezien de toestand van de patiënt wenselijk is dat de familie in de buurt blijft, kan de familie gebruik maken van een kamer om te verblijven/overnachten. De familie kan de wens om hiervan gebruik te maken bespreken met de IC-verpleegkundige.

Leiding van de afdeling

Francis De Smet, hoofd acute zorg. Hij is te bereiken via tel: 0115-688643.

Geestelijke zorg

Stelt u het op prijs om geestelijke zorg te ontvangen? Klik dan hier voor meer informatie. U kunt dit ook via de verpleging laten weten.

Aanvullende informatie

U kunt uw zorgverleners altijd om nadere toelichting vragen wanneer iets onduidelijk is. Verder zijn binnen ZorgSaam informatiefolders beschikbaar over diverse onderwerpen. Deze kunt u raadplegen indien u meer informatie wilt. Dit kan informatie betreffen over uw ziekte en de verschillende onderzoeken of behandelingen, maar ook over uw rechten en plichten, privacy en de klachtenregeling van ZorgSaam.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.