Geestelijke verzorging en ethiek

De dienst geestelijke verzorging en ethiek werkt nadrukkelijk levensbeschouwelijk neutraal en is voor iedereen toegankelijk die het moeilijk heeft of gewoon een praatje wil maken.

Geestelijke verzorging op de poli

Steeds vaker krijgen mensen te maken met ernstige problemen in de polikliniek. Ook daar doen wij graag ons werk. Wij zijn bereikbaar voor het maken van een afspraak voor individuele gesprekken. Wij bieden ook, bij voldoende aanbod, een begeleiding aan van gesprekken tussen lotgenoten.

Kerkdiensten

Wekelijks verzorgen wij kerkdiensten: om de week een RK en een protestantse dienst. Informatie bij de verpleegkundigen.

Stiltecentrum

Voor een moment van stilte en bezinning bent u van harte welkom in ons onlangs vernieuwde Stiltecentrum. U volgt route 83.

Ethiek

Wij kunnen u adviseren over alle ethische vraagstukken in de zorg waarmee u eventueel te maken kunt krijgen (bijvoorbeeld vrijheidsbeperkende interventies, euthanasie, palliatieve sedatie, niet-reanimeren, niet behandelen, abortus etc.).

Bereikbaarheid

Wanneer u er prijs op stelt om ons te ontmoeten dan kunt u een opnamebericht aan onze dienst laten versturen. U kunt dit ook via de verpleging aan ons laten weten.

  • Ds. Dick Stap, Geestelijk Verzorger en ethicus. Werkzaam op de afdelingen IC, B2 en A1. T -  0115-688542 / M - dhstap@zzv.nl. Aanwezig: Maandag t/m donderdagmiddag 13.00-17.00 uur
  • Ds. Marian Taalman, Geestelijk Verzorger. Werkzaam op de afdelingen A2, B1, C1, dialyse en IC, Short stay Oostburg. T –   0115- 677414 / M – m.taalman@zzv.nl. Aanwezig: Woensdag en donderdagochtend (en in overleg)
  • Alet Veldhuis, Ethicus. Werkzaam in de Thuis- en Ouderenzorg en, in uitzonderlijke gevallen op ethisch terrein, ook in het ziekenhuis. T – 0115-688150 / M – alet@zzv.nl Aanwezig: Maandag t/m vrijdag 09.00 t/m 17.00 uur