Ieder mens draagt bacteriën bij zich. Deze bacteriën zijn op- en in ons lichaam aanwezig. Staphylococcus aureus is een bacterie die vooral in de neus zit en op de overgang van huid naar slijmvlies bijvoorbeeld in wondjes. 30-40% van de bevolking draagt deze bacterie bij zich zonder dat zij daar last van heeft. Zo’n bacterie kan soms infecties veroorzaken, bijvoorbeeld een steenpuist of een ontstoken wondje. Deze infecties genezen vaak vanzelf. In enkele gevallen kan het nodig zijn om de infectie te behandelen met antibiotica, dit zijn medicijnen die bacteriën doden. Als de Staphylococcus aureus niet meer gevoelig is voor de gebruikelijke antibiotica, noemen we deze bacterie een Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA). Deze folder informeert u over MRSA en wat dit betekent voor uw opname of bezoek aan de polikliniek in het ziekenhuis.

Wat is MRSA?

MRSA is een bacterie die voor gezonde mensen ongevaarlijk is; mensen merken het niet als ze de bacterie bij zich dragen. De meeste mensen raken de bacterie binnen enkele weken of maanden weer kwijt. Voor zieke mensen of mensen met verminderde weerstand betekent MRSA een risico op een (ernstige) infectie. Daarom is men in het ziekenhuis alert op het voorkomen van verspreiding van MRSA naar andere patiënten. Nederland hanteert een streng MRSA-beleid door maatregelen te treffen in de gezondheidszorg bij verdachte en bewezen MRSA-positieve (met MRSA besmette) patiënten. Vergeleken met het buitenland komt in Nederland minder MRSA voor, daarom wordt vastgehouden aan dit strenge beleid. Af en toe komt ook in Nederlandse zorginstellingen MRSA voor. Bijvoorbeeld omdat patiënten die opgenomen zijn geweest in een buitenlandse zorginstelling daar besmet zijn geraakt en MRSA “meenemen” naar een Nederlandse zorginstelling.

Maatregelen bij opname in het ziekenhuis

Controle op dragerschap

Als u wordt opgenomen, wordt gecontroleerd of u (nog steeds) drager bent van MRSA. Met een wattenstok wordt een uitstrijkje gemaakt uit uw neus, keel, perineum en eventueel van een wond of eczeem. Soms is het ook nodig opgehoest slijm (sputum) of urine te onderzoeken. Het afgenomen materiaal wordt onderzocht in het laboratorium op aanwezigheid van MRSA. Het onderzoek is alleen betrouwbaar wanneer u 48 uur geen antibiotica hebt gebruikt, meld daarom altijd antibioticagebruik wanneer er materiaal bij u afgenomen wordt. De uitslag ontvangt u na 2-5 dagen van de arts. 

Bij controle worden onderstaande vragen gesteld:

 • Bent u recent behandeld of opgenomen geweest in en buitenlandse zorginstelling (afgelopen 2 maanden)?
 • Woont/werkt u daar waar bedrijfsmatig varkens, vleesklaveren of vleeskuikens worden gehouden?
 • Bent u aangetoond besmet met MRSA?
 • Bent u de partner, huisgenoot of verzorgende/mantelzorger van iemand die MRSA positief is?
 • Verbleef u de afgelopen 2 maanden in een zorginstelling met een MRSA uitbraak?
 • Bent u de afgelopen 2 maanden woonachtig geweest in een instelling voor asielzoekers?

Isolatiemaatregelen

Naast de controle op dragerschap worden er extra preventieve maatregelen getroffen om verspreiding naar andere patiënten te voorkomen. Dit heet isolatieverpleging.

Isolatieverpleging omvat het volgende:

 • Tijdens uw opname ligt u alleen op een kamer.
 • U verlaat de kamer alleen bij hoge uitzondering, bijvoorbeeld voor een onderzoek dat ergens anders in het ziekenhuis wordt gedaan.
 • Het personeel moet zich omkleden volgens procedures die gelden binnen het ziekenhuis.

Wanneer u besmet bent met MRSA zijn extra maatregelen nodig. U wordt dan in strikte isolatie verpleegd. Meer informatie hierover leest u in de folder: strikte isolatie.

Behandeling

Wanneer u besmet bent met de MRSA-bacterie, kan in overleg met uw (huis)arts/specialist en een arts-microbioloog besloten worden om u hiervoor te behandelen. Maar dit is niet altijd noodzakelijk.

Het soort behandeling is afhankelijk van de plaats waar de MRSA gevonden is. Een behandeling kan bestaan uit het gebruiken van een neuszalf en het wassen met een desinfecterende zeep. Soms wordt antibiotica voorgeschreven.

In beide gevallen (met of zonder behandeling) volgt er mogelijk een vervolgtraject waarbij er meerdere series van uitstrijkjes afgenomen worden om te beoordelen of de MRSA verdwenen is. Er wordt 3 keer een serie (neus-, keel- en perineumuitstrijkje is een serie) afgenomen met een minimale tussentijd van 7 dagen. Als 3 op een volgende series MRSA-negatief (er is geen besmetting meer) zijn, hoeven er bij een ziekenhuisopname geen isolatiemaatregelen meer worden genomen. Een jaar lang wordt er met uitstrijkjes gecontroleerd of u nog steeds MRSA-negatief bent.

Wanneer de laatste serie uitstrijkjes (na 12-maanden) MRSA-negatief is, stoppen de controles op MRSA-dragerschap en hebt u geen MRSA meer.

Maatregelen voor bezoek

U kunt bezoek ontvangen. Bezoekers moeten zich wel aan voorschriften houden, zie folder: strikte isolatie. We vragen de bezoekers het volgende:

 • Bezoekers melden zich vooraf bij de verpleging. De verpleging instrueert het bezoek over de voorgeschreven beschermende maatregelen.
 • Na het bezoek desinfecteert u uw handen met handalcohol
 • Ga bij meerdere bezoeken in het ziekenhuis, als laatste op bezoek bij de patiënt in isolatie.

Signalering in uw dossier

Wanneer u bekend bent met dragerschap van MRSA, wordt gedurende de besmettelijke periode in uw dossier een signalering ingesteld ter bescherming van uw medepatiënten en onze medewerkers. Deze signalering zorgt ervoor dat bij een volgende ziekenhuisopname of invasief onderzoek/ behandeling de juiste preventieve maatregelen worden genomen om een onnodige verspreiding te voorkomen.

MRSA-dragerschap in de thuissituatie

Als u thuis zorg ontvangt van een (thuis)zorgorganisatie zullen de medewerkers, afhankelijk van de zorg die ze verlenen, ook maatregelen treffen om verspreiding naar andere patiënten te voorkomen. Bij geen zorg door anderen, zijn er geen maatregelen nodig. U kunt thuis gewoon bezoek ontvangen en zelf bij mensen op bezoek gaan. Huisgenoten die in de zorg werken, moeten bij de werkgever aangeven dat zij een MRSA-positieve huisgenoot hebben.

MRSA en medewerkers in de zorg

Ben je MRSA positief getest en werkzaam in de zorg, meldt dit dan bij je werkgever.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust aan uw behandelend arts of verpleegkundigen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afd. Infectiepreventie, tel.: 0115-688550

Januari 2023

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.