Om verspreiding van bacteriën en virussen in het ziekenhuis te voorkomen, wordt u verpleegd in strikte isolatie. Deze extra voorzorgsmaatregel heeft consequenties voor u als patiënt, voor uw bezoekers en voor de medewerkers die u verzorgen en behandelen. In deze folder leest u hier meer over.

Waarom strikte isolatie?

Strikte isolatie wordt toegepast om de overdracht van bepaalde bacteriën of virussen naar andere patiënten, bezoekers en medewerkers te voorkomen. Deze overdracht vindt plaats via zeer kleine deeltjes, via de lucht, via de handen of via besmette voorwerpen. De arts of verpleegkundige vertelt u waarom u tijdens uw opname in strikte isolatie wordt verpleegd.
De speciale maatregelen die genomen moeten worden door de medewerkers van het ziekenhuis, staan ook vermeld op de kaart die op de deur van uw kamer is aangebracht.

Wat betekent strikte isolatie voor u?

 • U verblijft op een eenpersoonskamer met sluis (dubbele deur)
 • Op de deur van uw kamer hangt een kaart met instructies voor de medewerkers van het ziekenhuis
 • U wast uw handen na elk toiletbezoek met water en zeep
 • Alle medewerkers die bij u op de kamer komen, dragen een mondneusmasker, een schort, handschoenen en in sommige situaties ook een muts
 • De medewerkers desinfecteren hun handen met handalcohol bij het betreden en het verlaten van de kamer en tussendoor bij medische handelingen
 • De deuren van uw kamer moeten gesloten blijven
 • U blijft in principe op uw kamer. Alleen als dit voor uw behandeling van belang is, bijvoorbeeld bij onderzoek of behandeling, mag u in overleg met de verpleging de kamer begeleid verlaten.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • U draagt bij het verlaten van de kamer een mondneusmasker
 • Als u voor onderzoek of behandeling uw kamer moet verlaten, krijgt u een schone kleding aan
 • U wordt vervoerd op een schone rolstoel of een bed voorzien van schoon beddengoed
 • U wordt begeleid naar uw afspraak
 • U past handhygiëne toe
 • U maakt geen fysiek contact met andere patiënten
 • U maakt geen gebruik van algemene toiletten
 • U kunt bezoek ontvangen

Maatregelen voor bezoek

 • Bezoekers dragen, voor hun eigen bescherming, een mondneusmasker en een schort.
 • Kinderen tot twaalf jaar worden alleen onder begeleiding van een volwassene toegelaten
 • Aan het einde van het bezoek desinfecteren bezoekers in de sluis hun handen ná het afdoen van het mondneusmasker en het schort.

Naar huis

Thuis gelden geen extra maatregelen voor u en uw huisgenoten. Wanneer u na ontslag thuiszorg krijgt of opgenomen wordt in een andere zorginstelling, gelden de regels van de betreffende instelling. Deze regels kunnen afwijken van het beleid bij ZorgSaam. Uw behandelaar zal de ontvangende instelling informeren.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust aan de verpleegkundigen van de afdeling, zij staan u graag te woord. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Infectiepreventie, tel.: 0115-68855.

Juni 2022

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.