De lactose tolerantie test voeren we uit om na te gaan of er sprake is van een lactose-intolerantie. Lactose is een melksuiker dat in veel voedingsmiddelen voorkomt. Mensen met deze intolerantie hebben na inname van lactose vaak buikklachten, met of zonder diarree.

Voorbereiding

Om de test goed te doen is het noodzakelijk, dat u vanaf 22.00 uur ‘s avonds voor de test nuchter blijft. Dat wil zeggen dat u gedurende 12 uur van te voren geen voedsel, alcohol, frisdrank etc. mag gebruiken. In de ochtend is een kopje water of thee zonder suiker toegestaan.

Uitvoering

Bloedafname in onze ziekenhuizen is alleen mogelijk op afspraak. Dit kunt u op twee manieren doen:

  • Telefonisch: op werkdagen tussen 08:00 en 16:00 uur via tel: 0115-688646.
  • Online: via uw Patiëntenportaal. U logt in met behulp van uw DigiD-code. In uw Patiëntenportaal kunt u via de agenda een afspraak maken bij het laboratorium.Klik hier voor een handleiding.

Op de dag van het onderzoek verwachten wij u ‘s morgens tussen 8:00 en 9:00 uur op het Klinisch Chemisch Laboratorium. U kunt hiervoor terecht op het laboratorium van de volgende locaties:

  • De Honte in Terneuzen, route 99, tel: 0115-688402
  • Antonius in Oostburg, route 66, tel: 0117-459064
  • Liduina in Hulst, route 11, tel: 0114-373057

Op de buitenpriklocaties voeren we geen lactose tolerantie test uit.

De test duurt in totaal circa twee uur.

Het onderzoek

De test start met een bloedafname (vingerprik). Daarna krijgt u een lactoseoplossing  te drinken. Dit drankje bevat 50 gram lactose. Na inname van de lactoseoplossing mag u een slokje water drinken voor de smaak. Verder mag u niet eten, drinken, snoepen of roken,

Na één uur en na twee uur vindt er wederom een bloedafname plaats. Dit gebeurt door middel van een vingerprik. Na de laatste bloedafname mag u weer eten en drinken.

Wachten

U kunt wachten in de wachtkamer van de bloedafname van het laboratorium of in de hal van het ziekenhuis. Tijdens de wachttijden adviseren wij u om zoveel mogelijk te blijven zitten en geen inspanningen te verrichten. U mag wel gewoon naar het toilet gaan.

Mocht u tijdens de testperiode buikklachten krijgen, meldt u dit dan bij de bloedafname- medewerker of analist.

De uitslag

Voor de uitslag van het onderzoek kunt u terecht bij uw behandelend arts.

Klachten en opmerkingen

Wij doen er alles aan uw bezoek aan ZorgSaam Ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Het kan echter voorkomen, dat u niet tevreden bent. Wij raden u aan uw opmerking of klacht direct te bespreken met de betrokkene(n) of de leidinggevende van onze afdeling. Andere mogelijkheden vindt u in de folder “Klachtenregeling ZorgSaam”. Deze folder is te verkrijgen op de afdeling of kunt u op deze pagina nalezen.

Verdere informatie

Als u nog vragen heeft, dan kunt u deze aan uw arts stellen of u kunt contact opnemen met het Klinisch Chemisch Laboratorium. U kunt hiervoor contact opnemen via de betreffende locatie van maandag t/m vrijdag tussen 14:00 en 16:00 uur.

 

Mei 2021

Bravis Ziekenhuis en ZorgSaam Ziekenhuis bundelden op 1 januari 2021 de krachten van hun beide laboratoria klinische chemie. Die laboratoria gaan zelfstandig verder onder de naam Accureon BV. Voor patiënten verandert er buiten de naamsverandering weinig. De vertrouwde goede zorgverlening en laboratoriumdiagnostiek in de regio blijven behouden.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.