U heeft met uw behandelaar afgesproken, dat uw glucosemeter gecontroleerd wordt. Hiervoor meldt u zich bij het Klinisch Chemisch Laboratorium op één van de drie locaties van ZorgSaam Ziekenhuis:

 • Locatie Terneuzen, route 99
 • Locatie Oostburg, route 66
 • Locatie Hulst, route 11

Waarom controleren we uw meter

U meet zelf uw bloedsuiker met de eigen glucosemeter. Het is belangrijk dat u kunt vertrouwen op uw glucosemeter. Hiervoor is het noodzakelijk dat uw meter minstens één keer per jaar door een gecertificeerd laboratorium wordt gecontroleerd.

Wat neemt u mee

 • Uw glucosemeter, teststrips, prikpen.
 • Aanvraagformulier voor de glucosemetercontrole.
 • Patiënt-ID etiket/kaart van ZorgSaam.

Waar meldt u zich

Het controleren van uw glucosemeter gebeurt op afspraak. Dit kunt u op twee manieren doen:

 • Telefonisch: op werkdagen tussen 08:00 en 16:00 uur via tel: 0115-688646.
 • Online: via uw Patiëntenportaal. U logt in met behulp van uw DigiD-code. In uw Patiëntenportaal kunt u via de agenda een afspraak maken bij het laboratorium.Klik hier voor een handleiding.
 • Locatie Terneuzen, route 99, 1e verdieping, tussen 7:30-17:00 uur.
 • Locatie Oostburg, route 66, 1e verdieping, tussen 8:00-12:30 uur en 13:00-16:00 uur.
 • Locatie Hulst, route 11, 1e verdieping, tussen 8:00-16.30 uur; vrijdag tot 16:00 uur.

Bloedafname

U neemt een volgnummer bij de bloedafname. Als u aan de beurt bent, nemen we het aanvraagformulier met u door. Daarna meet u zelf met uw eigen meter de bloedsuiker onder toezicht van de laboratoriummedewerker. Deze controleert de door u verrichte handelingen en geeft zo nodig aanvullende instructies. Tegelijkertijd voert de laboratoriummedewerker een glucosemeting uit met de bloedglucosemeter van het laboratorium. De medewerker noteert de uitslagen op een formulier en vergelijkt deze onderling.

Goedkeuring of afkeuring van de meter

De kwaliteit van de meting en de uitvoer van de meting zijn onderdeel van het controleonderzoek.

 • Wanneer het verschil tussen uw meter en die van het laboratorium in orde is, keuren we uw meter goed. Uw behandelaar krijgt hier bericht van.
 • Wanneer het verschil tussen uw meter en die van het laboratorium te groot is, dan krijgt u een bericht van afkeuring van de meter. Wij adviseren u dan om contact op te nemen met uw behandelaar. Deze zal passende maatregelen nemen.

Wat kost het

We declareren de controle bij uw zorgverzekeraar. De kosten gaan van uw eigen risico af als dit nog niet overschreden is.

Uitslag

Voor de uitslag van het onderzoek kunt u terecht bij uw behandelend arts.

Klachten en opmerkingen

Wij doen er alles aan uw bezoek aan ZorgSaam Ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Het kan echter voorkomen, dat u niet tevreden bent. Wij raden u aan uw opmerking of klacht direct te bespreken met de betrokkene(n) of de leidinggevende van onze afdeling. Andere mogelijkheden vindt u in de folder “Klachtenregeling ZorgSaam”. Deze folder is te verkrijgen op de afdeling of kunt u op deze pagina nalezen.

Verdere informatie

Als u nog vragen heeft, dan kunt u deze aan uw arts stellen of u kunt contact opnemen met het Klinisch Chemisch Laboratorium van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 16:00 uur op de diabetes telefoon, tel. 0115-688403. U kunt ook een mail sturen naar kclaboratorium@zzv.nl

 

Mei 2021

 

Bravis Ziekenhuis en ZorgSaam Ziekenhuis bundelden op 1 januari 2021 de krachten van hun beide laboratoria klinische chemie. Die laboratoria gaan zelfstandig verder onder de naam Accureon BV. Voor patiënten verandert er buiten de naamsverandering weinig. De vertrouwde goede zorgverlening en laboratoriumdiagnostiek in de regio blijven behouden.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.