Welkom bij ZorgSaam. U bezoekt een polikliniek of u bent bij ons opgenomen.

In het ziekenhuis krijgt u soms te maken met extra maatregelen bij bepaalde soorten micro-organismen (dit zijn bacteriën, virussen, gisten en schimmels) die u en uw medepatiënten bij zich hebben. Op deze pagina vertellen wij u hier graag meer over.

Bacteriën

Ieder mens draagt bacteriën bij zich. Deze komen op en in ons lichaam voor. Ze horen bij ons en hebben meestal een nuttige functie. Bacteriën in onze darmen helpen bijvoorbeeld bij de spijsvertering. Bacteriën op de huid kunnen ons beschermen tegen bacteriën die niet bij ons horen. Over het algemeen hebben we er dus geen last, maar juist voordeel van.

Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO)

Er zijn bacteriën die minder gevoelig zijn voor antibiotica. Deze bacteriën noemen we Bijzonder Resistente Micro Organismen, afgekort BRMO. Het gaat hierbij om bacteriën die niet goed behandeld kunnen worden met de gebruikelijke antibiotica.
BRMO is dus niet de naam van de bacterie, maar wijst op de eigenschap: resistentie (ongevoeligheid) voor antibiotica. Verschillende soorten bacteriën kunnen allemaal binnen de groep BRMO vallen. BRMO zijn niet ziekmakender dan ‘gewone’ bacteriën. Maar wanneer ze een infectie veroorzaken is deze wel moeilijker te behandelen.

Wie kan te maken krijgen met een BRMO?

Iedereen kan besmet raken met een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO). In bepaalde situaties is de kans groter om besmet te raken met een dergelijke bacterie, bijvoorbeeld door een opname in een buitenlands ziekenhuis. Maar veruit de meeste mensen worden er niet ziek van.
Om verspreiding van BRMO tegen te gaan, neemt ZorgSaam speciale maatregelen op de verpleegafdelingen. Op de polikliniek zijn geen extra maatregelen ten aanzien van BRMO.

Isolatiemaatregelen kliniek

Bent u besmet en wordt u opgenomen in het ziekenhuis, dan zijn we genoodzaakt om speciale voorzorgsmaatregelen te treffen. Deze worden ook wel isolatiemaatregelen genoemd. Er zijn verschillende vormen van isolatiemaatregelen. Meer informatie hierover leest u op de pagina’s strikte en contact isolatie.

Maatregelen voor bezoek

U kunt gewoon bezoek ontvangen. Bezoekers moeten zich wel aan voorschriften houden omdat bezoekers bacteriën van de patiënt kunnen meenemen en verspreiden. We vragen de bezoekers het volgende:

  • Meldt u zich eerst bij de verpleegpost;
  • Na het bezoek desinfecteert u uw handen met handalcohol of wast u ze met water en zeep;
  • Leg eerst eventuele andere visites af en ga pas als laatste op bezoek bij de patiënt in isolatie;
  • Bezoekers melden zich vooraf bij de verpleging. De verpleging instrueert het bezoek over de voorgeschreven beschermende maatregelen.

Tenslotte

We beseffen dat de situatie, in geval van isolatiemaatregelen voor u ingrijpend en onaangenaam kan zijn. Het is voor ons echter de enige manier om:

  • u zo goed mogelijk te kunnen behandelen;
  • andere patiënten en personeel te beschermen tegen mogelijke besmetting.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust aan de verpleegkundigen van de afdeling, Zij staan u graag te woord. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Infectiepreventie, telefoonnummer 0115- 688550

December 2020

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.