Contact  isolatie

U of uw naaste is opgenomen bij ZorgSaam en wordt in contact isolatie verpleegd. Deze pagina geeft meer informatie over het verplegen in contact isolatie en over de maatregelen. Hiermee voorkomen we verspreiding van bacteriën of virussen naar patiënten, bezoekers en ziekenhuismedewerkers.

Contact isolatie

Er kunnen aan aantal redenen zijn waarom verpleging in contact isolatie noodzakelijk is:

 • U draagt een (mogelijk) besmettelijke bacterie of virus bij u;
 • U draagt een bacterie bij u die minder of niet gevoelig is voor verschillende soorten antibiotica;
 • Situaties waarbij de algemene hygiëne maatregelen niet voldoende zijn, zoals bijvoorbeeld bij lekkende wonden/diarree.

U behandelend arts zal u informeren waarom deze maatregel bij u nodig is.

Wanneer wordt contact isolatie toegepast

De basishygiëne maatregelen die normaal in het ziekenhuis genomen worden, zijn nu niet afdoende. Contactisolatie wordt ingesteld om overdracht van bepaalde bacteriën of virussen naar andere patiënten, bezoekers en medewerkers te voorkomen. Deze overdracht vindt vaak plaats via direct contact of indirect via besmette voorwerpen.

U wordt op een eenpersoonskamer of op zaal verpleegd.

De speciale voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden, staan ook vermeld op de isolatie kaart die buiten op de deur, of bij uw bed is aangebracht.

Isolatie kan ook nodig zijn als u zelf geen klachten heeft. De isolatie heeft geen consequenties voor uw behandeling; deze kan altijd doorgaan.

Wat betekent strikte isolatie voor u?

 • U verblijft op een eenpersoonskamer of op zaal.
  • Bij verblijf op een eenpersoonskamer blijft de kamerdeur dicht
  • Bij verblijf op zaal mag de deur open blijven
 • Aan de deur van uw kamer of bij het bed, hangt een isolatie kaart met daarop te nemen isolatiemaatregelen voor medewerkers en bezoekers.
 • De medewerkers die u verzorgen dragen een schort en handschoenen.
 • De medewerkers passen handhygiëne toe bij het betreden en verlaten van de kamer en tussendoor bij verpleegkundige en medische handelingen.
 • U blijft in principe op uw kamer. Alleen als dit voor uw behandeling van belang is (bijvoorbeeld bij oefentherapie) mag u, in overleg met de verpleging, de kamer verlaten.  

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • U desinfecteert de handen met handalcohol;
 • U maakt geen fysiek contact met andere patiënten;
  • U maakt geen gebruik van algemene toiletten;

Als u voor onderzoek of behandeling naar een andere afdeling gaat dan gelden dezelfde maatregelen.

 • U kunt gewoon bezoek ontvangen

Wat betekent contact isolatie voor uw bezoek?

U kunt gewoon bezoek ontvangen. Bezoekers dienen zich vooraf bij de verpleging te melden. De verpleging zal het bezoek instrueren over de voorgeschreven maatregelen. Deze staan ook op de isolatiekaart vermeld.

 • Het bezoek past handhygiëne toe na het bezoek (water en zeep of handalcohol).
 • Het bezoek legt eerst andere visites af en komt pas als laatste naar de patiënt in isolatie en verlaat daarna meteen het ziekenhuis.

Opheffen isolatiemaatregelen

Wij kunnen niet altijd van tevoren aangeven wanneer we de isolatiemaatregelen kunnen opheffen. Dit is afhankelijk van:

 • Het soort micro-organisme;
 • Het verloop van uw klachten;
 • De uitslagen van laboratoriumonderzoeken.

Naar huis

Thuis gelden de normale hygiëne maatregelen voor u en uw huisgenoten.

Mocht er een resistente bacterie bij u gevonden zijn, dan is het belangrijk om dit te melden bij een eventuele volgende opname in het ziekenhuis.

Thuiszorg of verblijf in andere zorginstelling

Wanneer u na ontslag thuiszorg krijgt of opgenomen wordt in een andere zorginstelling gelden de regels van de betreffende instelling. De regels in de andere instelling kunnen afwijken van het beleid bij ZorgSaam. Uw behandelaar zal de ontvangende instelling informeren.

Tenslotte

We beseffen dat de situatie in geval van isolatiemaatregelen ingrijpend en onaangenaam voor u kan zijn. Het is voor ons echter de enige manier om:

 • U zo goed mogelijk te kunnen behandelen;
 • Andere patiënten te beschermen tegen mogelijke besmetting.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust aan de verpleegkundigen van de afdeling, Zij staan u graag te woord. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Infectiepreventie, telefoonnummer 0115-688550

 

December 2020