Thuiszorg aanvragen

ZorgSaam - Thuiszorg

Verpleging & verzorging

Wilt u verpleging en/of verzorging thuis aanvragen? Dan kijkt de wijkverpleegkundige samen met u wat u nodig heeft om langer thuis te kunnen wonen. Daarbij kijken we ook naar wat u zelf en uw sociale netwerk (zoals familie, vrienden en kennissen) om u heen kan doen. Voor meer informatie en het maken van een afspraak met de wijkverpleegkundige kunt u contact met ons opnemen:

  • Regio Sluis, tel: 0117 - 456500
  • Regio Terneuzen, tel: 0115 - 674500
  • Regio Hulst, tel: 0114 - 383500

Kosten

De kosten voor verzorging en/of verpleging thuis worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Er geldt geen eigen risico en geen eigen bijdrage. Om in aanmerking te komen voor verzorging en/of verpleging thuis, heeft u een indicatie nodig van onze wijkverpleegkundige.

Begeleiding thuis

Wilt u gebruik maken van begeleiding thuis? Neem dan contact met ons op:

  • Regio Sluis, tel: 0117 - 456500
  • Regio Terneuzen, tel: 0115 - 674500
  • Regio Hulst, tel: 0114 - 383500

Kosten

De kosten worden voor een deel vergoed via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U dient zelf ook een eigen bijdrage te betalen. Hoe hoog die is, hangt af van uw inkomen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie op www.hetcak.nl.

Hulp/zorg in het huishouden

Wilt u gebruik maken van hulp/zorg in het huishouden? Neem dan contact met ons op:

  • Regio Sluis, tel: 0117 - 456500
  • Regio Terneuzen, tel: 0115 - 674500
  • Regio Hulst, tel: 0114 - 383500

Kosten

De kosten worden voor een deel vergoed via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U dient zelf ook een eigen bijdrage te betalen. Hoe hoog die is, hangt af van uw inkomen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie op www.hetcak.nl.