Heeft u moeite om uw huishouden te organiseren? Heeft u financiële problemen of dreigt u te vereenzamen? Of heeft u problemen als gevolg van verslavingsproblematiek?

Onze gespecialiseerde thuisbegeleiders staan klaar voor u als u door omstandigheden extra ondersteuning thuis nodig heeft, zoals bij psychische en/of sociale problemen. Samen pakken we uw probleem stap voor stap aan om weer grip te krijgen op uw thuissituatie. We brengen structuur aan en vergroten uw zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Indien nodig werken wij nauw samen met andere betrokken hulpverleners.

Begeleiding thuis biedt hulp bij problemen als gevolg van burn-outs en ingrijpende veranderingen, zoals echtscheiding of overlijden van familieleden. Daarnaast helpen onze thuisbegeleiders bij het organiseren van uw administratie en bij de opvoeding van uw kind(eren). Als er sprake is van een psychiatrisch ziektebeeld kan het doel zijn om achteruitgang te voorkomen, opname voorkomen of zorgen voor een kortere opname.

Voor iedereen

Ongeacht de leefsituatie, leeftijd en achtergrond staan onze thuisbegeleiders voor u klaar. De thuisbegeleiding observeert, assisteert en geeft raad en werkt, in overleg met u, aan een doeltreffende aanpak van de problemen, zoals:

  • Hulp bij het aanbrengen van structuur in de huishouding;
  • Hulp bij de verzorging, opvang en begeleiding van kinderen;
  • Hulp bij de besteding van het huishoudgeld;
  • Hulp bij het uitvoeren van de huishoudelijke taken als gevolg van psychiatrische aandoeningen;
  • Hulp bij problemen als gevolg van overspannenheid, depressies of angsten;
  • Hulp bij problemen als gevolg van ingrijpende veranderingen in de thuissituatie zoals een echtscheiding of overlijden van een familielid;
  • Hulp bij problemen als gevolg van een verslavingsproblematiek.

Aanvragen

Wilt u gebruik maken van thuisbegeleiding? Neem dan contact op met één van onze medewerkers. Zij helpen u graag verder!

  • Regio Sluis, tel: 0117 – 456500
  • Regio Terneuzen, tel: 0115 – 674500
  • Regio Hulst, telefoon 0114 – 383500

Kosten en meer informatie

De kosten voor thuisbegeleiding worden voor een deel vergoed via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U dient zelf ook een eigen bijdrage te betalen. De eigen bijdrage is niet meer afhankelijk van het inkomen of eigen vermogen. Kijk voor meer informatie over uw eigen bijdrage op www.hetcak.nl. Wilt u meer informatie over Thuisbegeleiding? Neem dan contact met ons op via bovenstaande telefoonnummers.