Bent u vanwege gezondheidsredenen niet meer in staat het huishouden te doen? Kunnen de mensen rondom u, zoals uw familie of mantelzorger, niet voldoende bijspringen? Dan kunt u, afhankelijk van in welke gemeente u woont, ons inschakelen voor huishoudelijke hulp of huishoudelijke verzorging.

Onze medewerkers zijn nauw betrokken. Daardoor signaleren zij het ook als u extra hulp nodig heeft, zoals persoonlijke verzorging of verpleging. Als u dat wilt, kunnen wij ook die zorg voor u regelen. Dit gaat via onze wijkverpleegkundige.

Huishoudelijke hulp

ZorgSaam biedt huishoudelijke hulp aan. Dit is ondersteuning bij het uitvoeren van huishoudelijke taken. Onze huishoudelijk medewerker bekijkt dan samen met u wat wij voor u kunnen betekenen. Alle werkzaamheden zijn aanvullend op datgene wat u zelf en de mensen rondom u nog kunnen. U behoudt de regie over alles wat er in uw huis gebeurt.

Huishoudelijke verzorging

Daarnaast bieden onze gespecialiseerde thuishulpen huishoudelijke verzorging aan. Dit is ondersteuning bij de organisatie van het huishouden waarbij sprake is van meer gespecialiseerde zorgverlening. Bij huishoudelijke verzorging zijn wij er voor u als u (tijdelijk) de regie over wat er in het huis gebeurt kwijt bent. Via advies, instructie en voorlichting ondersteunen wij u om het huishouden weer op orde te krijgen.

Hulp of verzorging aanvragen

Om in aanmerking te komen voor huishoudelijke hulp of huishoudelijke verzorging moet u een aanvraag indienen bij uw gemeente. In de gemeente Hulst verloopt dit via Hulst voor Elkaar, in de gemeente Terneuzen via Aan-Z en in de gemeente Sluis via Porthos. Zij bepalen of u in aanmerking komt.

Is uw aanvraag goedgekeurd? Bekijk hieronder wat ZorgSaam in welke gemeente aanbiedt. Per gemeente verschilt dit namelijk:

  • In de gemeente Hulst: huishoudelijke verzorging
  • In de gemeente Terneuzen: huishoudelijke verzorging
  • In de gemeente Sluis: huishoudelijke hulp en huishoudelijke verzorging

Alleen in de gemeente Sluis stromen nieuwe cliënten nog in voor huishoudelijke hulp.

Contactgegevens:

  • Regio Sluis, tel: 0117 – 456500
  • Regio Terneuzen, tel: 0115 – 674500
  • Regio Hulst, tel: 0114 – 383500

Ook kunt u informeren bij Hulst voor Elkaar (gemeente Hulst), Aan-Z (gemeente Terneuzen) en Porthos (gemeente Sluis).

Kosten

De kosten voor huishoudelijke hulp en huishoudelijke verzorging worden voor een deel vergoed via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U dient zelf ook een eigen bijdrage te betalen. De eigen bijdrage is niet meer afhankelijk van het inkomen of eigen vermogen. Kijk voor meer informatie over uw eigen bijdrage op www.hetcak.nl.