Spoed en levensbedreigend?

Bel altijd 112 bij levensgevaar.

Dringend, maar niet levensbedreigend?

Overdag

Neem contact op met uw eigen huisarts voor overige dringende hulpvragen.

Buiten kantoortijden en in het weekend

Neem contact op met de Huisartsenpost (HAP) van Nucleus Zorg via tel: 0115-643 000. Voor meer informatie over de huisartsenpost, kijk op www.huisartsenpostzvl.nl.

Spoedeisende Hulp

Onze afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) biedt 24 uur per dag medische en verpleegkundige hulp als u een acute of spoedeisende hulpvraag heeft. U wordt naar ons doorverwezen door uw huisarts, de huisartsenpost, uw specialist of u komt bij ons met de ambulance.

Meenemen

Wanneer u door de huisarts bent doorverwezen naar de Spoedeisende Hulp, is het belangrijk dat u uw verwijsbrief, uw verzekeringspas, een geldig legitimatiebewijs en eventueel uw medicatielijst bij u heeft. Bij binnenkomst onderzoekt de verpleegkundige hoe ernstig uw situatie is en hoe snel u door een arts moet worden onderzocht.

Wachten

Ons uitgangspunt is om u snel te helpen. Om verschillende redenen lukt dat soms niet, bijvoorbeeld:

  • Er zijn andere, meer dringende gevallen;
  • De arts die gespecialiseerd is in uw aandoening is nog met andere patiënten bezig;
  • U moet wachten op uitslagen van onderzoeken of overplaatsing naar de verpleegafdeling.We vragen hiervoor uw begrip en informeren u zo snel mogelijk. Lees meer over onze werkwijze.