De psychologisch medewerker

De psychologisch medewerker ondersteunt de psycholoog en neemt het (neuro-)psychologisch onderzoek af en werkt de resultaten uit. De psycholoog  formuleert de conclusies en bekijkt welke vorm van behandeling of ondersteuning het meest passend is en waar die het beste kan worden gegeven.

De psycholoog

De medisch psycholoog in ons ziekenhuis heeft specifieke kennis op het gebied van het grensvlak tussen de psychologie en de medische wetenschap. De psycholoog heeft kennis van het omgaan met bijvoorbeeld chronische of ernstige ziekten, de relatie tussen spanning en lichamelijke verschijnselen, het functioneren van de hersenen en de invloed hiervan op gedrag en emoties, methoden om de pijnbeleving te beïnvloeden en de invloed van medicatie op gedrag.