Duikkeuring

Enkele duikorganisaties stellen een duikkeuring verplicht voor SCUBA-duiken ofwel sportduiken. Duiken behelst risico’s en de keuring tracht die te verkleinen: bepaalde aandoeningen verhogen dit risico. De keuring wordt uitgevoerd door een sport(duik)arts. Bij goedkeuring wordt er een goedkeuringskaart getekend, die internationaal geldig is. U heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts. Vergoeding door de zorgverzekeraar is vaak (gedeeltelijk) mogelijk. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar.

Inhoud

 • Doornemen vragenlijst: Ja
 • Oriënterend intern/neurologisch onderzoek: Ja
 • Orthopedisch onderzoek: Ja
 • Lengte/gewicht/vetpercentage: Ja
 • Visus: Ja
 • Longfunctie: Ja
 • Rust ECG: Nee
 • Inspanningstest met ECG: Nee
 • Spiro-ergometrie (ademgasanalyse): Nee
 • Urine onderzoek (eiwitten, suikers en bloed): Ja
 • Bloedonderzoek (hb, cholesterol en bloedsuiker): Nee

Tarief

€ 171,35