Gezond en veilig onderwater? Of door medische verrassingen samen met je buddy in de problemen? Laat je voor het duiken medisch keuren en adviseren!

Duiken is een mooie sport. Het is ook een risicovolle sport. Daarom is een goede voorbereiding en een veilige uitvoering van groot belang. Een goede voorbereiding houdt ook in dat je je laat adviseren op medisch vlak. Sommige lichamelijke aandoeningen en zelfs kleine of onbekende kwaaltjes kunnen onder water grote problemen geven. Dat wil je toch voorkomen, voor jezelf en je buddy?  

Duikkeuring

Is een Duikkeuring verplicht?

Een sportduikkeuring, ook al is die niet overal verplicht en wordt er niet altijd naar gevraagd, is een verstandige keuze. De meeste duikorganisaties, waaronder PADI en de Nederlandse Onderwatersport Bond, stellen een duikkeuring verplicht voor beginnende sportduikers (aanvangskeuring).

Onder water wordt het lichaam blootgesteld aan andere omstandigheden dan op het land. Een (sport)arts met deskundigheid op duik-medisch gebied onderzoekt de duiker en bespreekt wat duiken met een lichaam doet en de mogelijke persoonlijke risico’s van de duiker. Bepaalde medische aandoeningen of beperkingen verhogen namelijk de kans op decompressieziekte of een duikongeval. Als er zulke risico’s zijn, adviseert de arts of deze risico’s acceptabel zijn en hoe er zo verstandig mogelijk mee kan worden omgegaan. Het gaat dus niet simpel om goed of afgekeurd worden, maar om adviezen en begeleiding, zodat je prettig kunt duiken.

Bij goedkeuring wordt een goedkeuringskaart getekend, die internationaal geldig is. U heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts. Een sportduikkeuring wordt vaak grotendeels vergoed door de zorgverzekering.  Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar.

Duikkeuring Zeeland

Als je kiest voor een sportduikkeuring bij ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen krijg je adviezen van een dokter die zelf ervaring heeft met duiken en die weet waar hij  het over heeft. Sportarts Keyi Burggraaff voert de keuringen uit. Vanuit zijn  kennis op het gebied van zowel fysiologie als de risico’s van duiken geeft hij na onderzoek adviezen om zo gezond, veilig en verantwoord mogelijk te duiken.

Zelf geeft hij aan: “Onder water geldt nog sterker dat voorkomen beter is dan genezen. Het lijf komt onder druk en kleine of op het eerste gezicht onschuldige aandoeningen, bijvoorbeeld moeite met de oren klaren of astma, kunnen onder water grote problemen geven. Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn, te weten wat er kan gebeuren of bepaalde dingen eventueel te laten. Bij veel duikscholen, vooral in het buitenland, wordt alleen een medische vragenlijst ingevuld. Zo’n vragenlijst alleen kan nooit een keuring vervangen. De vragenlijst kan namelijk geen risico’s inschatten en uitleggen.

Een sportduik-keuringarts kan die risico’s wél verduidelijken en de noodzakelijke maatregelen om deze te verkleinen uitleggen. Soms zijn simpele maatregelen genoeg. En vergeet niet, omdat er altijd wordt gedoken met een duikpartner zijn de persoonlijke risico’s niet alleen van belang voor de duiker maar ook voor zijn of haar buddy. Het is in beider belang om gezond en fit te water te gaan, zodat duiker en buddy volledig op elkaar kunnen vertrouwen.”   

Duikkeuring - gezond en veilig onderwater

Wat houdt een Duikkeuring in?

  • Doornemen vragenlijst (vooraf ingevuld)
  • Aanvullende vragen (anamnese)
  • Lichamelijk onderzoek
  • Biometrie: lengte/ gewicht/ BMI/ vetpercentage op indicatie
  • Longfunctie/ spirometrie

Minimum leeftijd 14 jaar

 

Tarief

€ 120,-

Per 01-07-2024 wordt het tarief verhoogd naar  €184,01

Het kan voorkomen dat u (nog) niet goedgekeurd kunt worden. Er kan verder onderzoek nodig zijn, bijvoorbeeld aanvullend longfunctieonderzoek of een maximale inspanningstest met ademgasanalyse. Hier kunnen extra kosten aan zitten.

Medisch specialisten

Bij ZorgSaam worden algemene duikkeuringen door een medisch specialist verricht:

Drs. K. Burggraaff, sportarts, sportduikerarts MED level 1
Voor het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met het Sportmedisch centrum van ZorgSaam, via tel. 0115 – 677 128

April 2024