De afdeling Infectiepreventie van ZorgSaam heeft de belangrijke taak om infecties in het ziekenhuis en in de thuis- en ouderenzorg zoveel mogelijk te voorkomen. Naar het ziekenhuis gaan, doet niemand voor zijn plezier. Vaak moet u onderzoeken of behandelingen ondergaan. Uiteraard willen wij voorkomen dat u daarbij een ziekenhuisinfectie oploopt, want een infectie bezorgt u en uw naasten extra zorgen. Dit geldt ook voor onze thuis- en ouderenzorg. Om de kans op infecties te verminderen treffen we verschillende voorzorgsmaatregelen, zodat u veilig bij ons kunt verblijven.

Wat zijn de werkzaamheden van de afdeling infectiepreventie?

De afdeling infectiepreventie is verantwoordelijk voor de begeleiding en uitvoering van het infectiepreventiebeleid binnen de ZorgSaam Zorggroep. Eén van de belangrijkste onderdelen van dit beleid is het voorkomen van infecties. Binnen de afdeling infectiepreventie werken deskundigen infectiepreventie en de arts-microbioloog nauw samen. Hun belangrijkste taken zijn:

  • Het maken van protocollen om infecties te voorkomen;
  • Het signaleren van situaties die infecties veroorzaken en zorgen voor verbetermaatregelen;
  • Het opsporen van risico’s op zorggerelateerde infecties middels registratie;
  • Nagaan of de geldende voorzorgsmaatregelen worden nageleefd en of deze het gewenste resultaat opleveren;
  • Het geven van instructies, voorlichting en scholing;
  • Het tijdig opsporen van en voorkomen van verspreiding van micro-organismen.