De afdeling infectiepreventie van ZorgSaam heeft de belangrijke taak om infecties in het ziekenhuis en in de thuis- en ouderenzorg zoveel mogelijk te voorkomen.

De Honte, Wielingenlaan 2
4535 PA Terneuzen

Contact

Tel: 0115-688550

E-mail: hygiene-infectiepreventie@zzv.nl

Meer contactgegevens