Verloskundige

We vertellen u meer over verloskunde in ons Geboortecentrum ZorgSaam.

Gynaecoloog

Indien er bij u sprake is van een onderliggende ziekte of aandoening, zal de zwangerschap veelal worden opgevolgd door de gynaecoloog. In de meeste gevallen betreft dit patiënten met bijvoorbeeld diabetes mellitus type 1, hypertensie, epilepsie of aandoeningen waarbij gebruik van bepaalde medicatie noodzakelijk is. Ook kan het zijn dat u tijdens de zwangerschap of rondom de bevalling door de verloskundige wordt overgedragen aan de gynaecoloog vanwege problemen bij u of uw ongeboren kind. Dit is bijvoorbeeld het geval indien het ongeboren kind onvoldoende lijkt te groeien, bij het ontstaan van diabetes tijdens de zwangerschap of als u ooit eerder een keizersnede heeft ondergaan. Vanwege het samenwerkingsverband binnen het ziekenhuis, waarbij er tussen de verloskundigen en gynaecologen wekelijks overleg is, zal vroeg in de zwangerschap besproken worden wat voor u de meest optimale zorg zal zijn. Indien de zorg door de gynaecoloog dient te worden verleend, kan dit vaak ook nog afwisselend met de klinisch verloskundige.

POP Spreekuur

Zwanger zijn en een kindje verwachten zijn grote gebeurtenissen in het leven van aanstaande ouders. Binnen de POP-poli (Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie) wordt hulp geboden aan zwangere vrouwen, vrouwen die net bevallen zijn of vrouwen die zwanger willen worden en die psychiatrische problemen of psychische klachten hebben. Op deze pagina leest u meer over het POP spreekuur.