Medebehandeling tijdens opname

Als u tijdens opname in het ziekenhuis te maken krijgt met specifieke geriatrische problemen, dan kan uw behandelend specialist de klinisch geriater vragen om uw opnameĀ mede te beoordelen. De klinisch geriater en de geriatrisch verpleegkundige bezoeken u dan tijdens uw opname in het ziekenhuis.

Consultatief Geriatrisch Team

Op hogere leeftijd kan er sprake zijn van een kwetsbare gezondheid. Dit kan te maken hebben met meerdere aandoeningen tegelijk, het gebruik van meerdere soorten medicijnen, maar ook met de verminderde reservefunctie van het lichaam. Deze kwetsbaarheid vergroot de kans op complicaties tijdens een ziekenhuisopname. Voorbeelden van deze complicaties zijn ondervoeding, verwardheid, infectie, bijwerkingen van medicatie of een val. Dit kan leiden tot een langere opnameduur, verlies van zelfredzaamheid en verminderde kwaliteit van leven. Om dit te voorkomen of dit te beperken kan de behandelend specialist of verpleegkundige de hulp inroepen van het Consultatief Geriatrisch Team. De geriatrie verpleegkundige komt dan op de afdeling en geeft u advies om complicaties te voorkomen en/of te behandelen.