Polikliniek Geriatrie

Op onze polikliniek ziet de geriater oudere patiënten met klachten die het functioneren van alle dag kunnen beïnvloeden.

Dagbehandeling geriatrie

De dagkliniek geriatrie richt zich uitsluitend op de oudere patiënten met:

  • Een (acute) verandering in het functioneren waarbij uitgebreid onderzoek nodig is, zonder dat u hiervoor moet worden opgenomen;
  • Een langdurige fysieke verandering van het functioneren, waarbij onvoldoende duidelijk is wat de oorzaken zijn;
  • verschillende klachten die zich kunnen uiten op sociaal, lichamelijk en of geestelijk gebied.

Dagbehandeling geheugenpoli

De dagkliniek geheugenpoli geeft patiënten en hun naasten duidelijkheid over de oorzaak en de eventuele behandeling van hun geheugenprobleem. Dit is mogelijk door een multidisciplinaire aanpak. Zorgverleners met verschillende achtergronden, werken nauw samen, zoals klinisch geriater, neurolog, verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de problematiek van geheugenproblemen en eventueel een psycholoog.

Geriatrisch Preoperatief Spreekuur

Tijdens het bezoek aan de poli Geriatrie kijkt de geriater of er sprake is van kwetsbaarheid. Het doel van het onderzoek is om eventuele problemen vóór de operatie op te sporen en te behandelen. Daarbij let de geriater onder meer op:

  • verwardheid (delier) bij een eerdere opname in het ziekenhuis;
  • geheugenbeperkingen;
  • valrisico;
  • ondervoeding;
  • lichamelijke beperkingen;
  • de medicijnen die u gebruikt.

Poli na opname

Soms wordt tijdens uw opname in het ziekenhuis duidelijk dat u een (acute) verandering in uw functioneren heeft waarvoor uitgebreid onderzoek nodig is, zonder dat u hiervoor opnieuw moet worden opgenomen. U wordt dan uitgenodigd om een aantal weken na uw opname een bezoek te brengen aan onze poli/dagbehandeling.

Mantelzorgspreekuur

Het mantelzorgspreekuur is een mogelijkheid op de polikliniek voor het verkrijgen van informatie over de ziekte en behandeling, naast de informatie die u van de medisch specialist krijgt. De geriatrisch verpleegkundige kan u informatie geven over de specifieke aandoening die de arts heeft vastgesteld. Ook kan zij adviezen en ondersteuning geven in de verwerking en het omgaan met de aandoening voor u als mantelzorger, maar ook voor de patiënt zelf. Zij kennen het aanbod van hulp en zorginstanties in uw omgeving. Ook zijn zij een luisterend oor en denken graag met u mee. Samen kunnen de geriatrieverpleegkundigen met u zoeken naar mogelijkheden om uw zorgtaken minder zwaar te maken.

Telefonisch spreekuur geriatrie verpleegkundige

Het kan zijn dat de geriater specifieke medicatie aan u voorschrijft. Wij zijn dan ook benieuwd hoe u op die medicatie reageert. De geriatrieverpleegkundige belt u en/of uw naaste een bepaalde periode regelmatig op om het effect van de medicatie te evalueren. U kunt ook zelf altijd contact opnemen met de geriatrie verpleegkundige, via tel: 0115-688667.