Geriatrie is één van de speerpunten van ons ziekenhuis. Om die reden heeft ons ziekenhuis zich ingezet om seniorvriendelijk te zijn.

Je zou iedere hulpbehoevende bejaarde zulke ondersteuners/begeleiders toewensen! Een tevreden patiënt

Mantelzorgparticipatie tijdens opname

Als een familielid, vriend(in) of kennis van u in ons ziekenhuis ligt, is het mogelijk dat wij aan u vragen of ook bij ons wilt verblijven via rooming-in. Rooming-in betekent dat er buiten de bezoektijden een naaste van de patiënt aanwezig is. Het doel hiervan is om het verblijf van de patiënt op de afdeling zo goed mogelijk te laten verlopen en hiermee het herstel te bevorderen. Veiligheid en vertrouwen in de voor de patiënt onbekende omgeving kunnen we het best waarborgen door continue aanwezigheid van een vertrouwd persoon. Belangrijk is wel, dat rooming-in een mogelijkheid is en zeker geen verplichting. De verpleegkundige bespreekt met u, hoe we dit het best kunnen invullen. U kunt alleen overdag aanwezig zijn en/of blijven slapen, maar het kan ook zijn dat u daarnaast actief meehelpt in de zorg. Het ziekenhuis biedt natuurlijk de verpleegkundige zorg aan. Maar door een patiënt bijvoorbeeld overdag wakker te houden en gedoseerd activiteiten aan te bieden, is er een grote kans dat hij een goed dag- en nachtritme blijft houden.

Geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatie staat voor revalidatie van voornamelijk ouderen na een acute aandoening of achteruitgang in het functioneren. Het verblijf op de afdeling Geriatrische Revalidatie in het verpleeghuis is tijdelijk en meestal aansluitend op een ziekenhuisopname. Bijvoorbeeld na een knie- of heupoperatie of na een herseninfarct of -bloeding. Indien de hoofdbehandelaar dit wenst, beoordeelt de klinisch geriater tijdens uw ziekenhuisopname of u in aanmerking komt voor geriatrische revalidatie. Het kan zijn dat u niet voor een ziekenhuisopname in aanmerking komt, maar wel voor geriatrische revalidatie. In dit geval kan uw huisarts u doorverwijzen naar de klinisch geriater om dit te laten beoordelen.