Onze fysiotherapeuten zijn werkzaam op de ziekenhuislocaties De Honte in Terneuzen en Antonius in  Oostburg. Tijdens een opname kan het zijn dat uw behandelend arts fysiotherapie noodzakelijk vindt. De fysiotherapeut komt dan bij u langs. Tijdens uw opname kan het zijn dat er verschillende therapeuten aan uw bed verschijnen. Hieronder leest u wat we op een aantal afdelingen doen:

Gezinsafdeling (B0)

De (kinder)fysiotherapeut komt wanneer u of uw kind moeite heeft met bewegen of met ademhalen. We helpen om beter te bewegen of makkelijker te ademen. Als uw kind thuis fysiotherapie heeft, kunnen wij dit tijdelijk overnemen. We geven oefeningen, nemen uw kind soms mee naar onze oefenzaal en geven advies. Soms komt uw kind, nadat het weer thuis is, nog naar ons om verder te oefenen. Bij te vroeg geboren kinderen, huilbaby’s of kinderen met een erg laag geboortegewicht komt de kinderfysiotherapeut langs om ouders tips en uitleg te geven.

Neurologie (A2)

Wanneer u met een neurologische aandoening opgenomen bent, helpt de fysiotherapeut u op uw niveau om zo goed mogelijk te bewegen. Zo komen wij zo snel als mogelijk bij u langs als u een beroerte heeft gehad. Ook helpen wij u bij klachten ten gevolge van Parkinson en MS maar ook bijvoorbeeld als u een hernia heeft.

Cardiologie (A1)

Op de afdeling cardiologie komt de fysiotherapeut bij u langs. Onze behandelmogelijkheden hangen af van de reden van uw opname, zoals voorafgaand aan een open hartoperatie leren we u ademhalingstechnieken aan. Bij een hartinfarct begint de fysiotherapeut in het ziekenhuis al met een stukje hartrevalidatie. Wij proberen u zo goed mogelijk weer op de been te krijgen zodat u zo goed en veilig mogelijk weer naar huis kan. Wij bekijken of poliklinische fysiotherapie of hartrevalidatie geregeld moeten worden.

Longafdeling (A1)

Op de longafdeling komt de fysiotherapeut bij u langs op aanvraag van de longarts. Wij leren u ademhalingstechnieken en helpen u om het lopen weer op te pakken. Samen met u kijken we wat u moet kunnen om uiteindelijk weer veilig naar huis te kunnen. Ook bekijken we of er fysiotherapeutische behandelingen nodig zijn als u weer naar huis toe gaat.

Chirurgie (B1)

De fysiotherapeut komt indien mogelijk voor uw operatie langs om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de operatie. U krijgt oefeningen voor de ademhaling en uitleg over wat te doen als u moet hoesten. Dit kan eventueel ondersteund worden door een ademapparaat (voldyne).  Deze oefening wordt met u doorgenomen. Na de operatie is het belangrijk zo snel mogelijk uit bed te komen. Uiteraard als uw toestand dit toelaat. Eerst plaatsnemen op een stoel naast het bed en vervolgens (onder begeleiding van de fysiotherapeut) een stukje wandelen. Doel is dat u zo snel mogelijk mobiel bent.

Interne geneeskunde (B2)

De fysiotherapeut komt bij u langs als u problemen heeft met de ademhaling en/of bewegen. Samen kijken we wat u moet kunnen om uiteindelijk weer veilig naar huis te gaan. Vaak bestaat de therapie uit oefeningen om verlies van spierkracht en beweeglijkheid tegen te gaan, het oefenen om in en uit bed te komen of het oefenen van wandelen (indien nodig met een hulpmiddel).

Orthopedie (C1)

Wanneer u op deze afdeling opgenomen bent, proberen wij u zo snel mogelijk weer op de been te helpen. Doel is dat u zo zelfstandig mogelijk het ziekenhuis kan verlaten. Wanneer u bent geopereerd, is het belangrijk direct aan uw herstel te werken en uit bed te komen. Uiteraard als uw toestand dit toelaat. We leren u, indien nodig, lopen met een hulpmiddel, zoals krukken, looprek of rollator. Ook leren we u oefeningen aan die u thuis kunt uitvoeren. Wij werken er samen met u aan om u veilig en zo snel mogelijk terug naar huis te laten gaan. Daar kunt u verder aan uw herstel werken. Vaak adviseren we om na uw ontslag verder te revalideren bij de fysiotherapie. Dit kan bij ons in het ziekenhuis of bij uw eigen fysiotherapeut.

Intensive Care (IC)

Het is bekend dat langdurige inactiviteit tot spierzwakte en andere lichamelijke complicaties kan leiden. Na ontslag kan dat het herstel flink in de weg zitten. Het is belangrijk zo snel mogelijk te bewegen. De fysiotherapeut komt bij u langs om bijvoorbeeld de armen en benen te bewegen, te helpen bij de ademhaling en te bewegen in en rond het bed. Dit alles is goed voor de conditie van de spieren en gewrichten, maar ook voor de mentale conditie van de patiënt.