Neem contact op met uw huisarts als u klachten heeft die wijzen op diabetes. De huisarts onderzoekt dan het glucosegehalte in uw bloed. De huisarts verwijst kinderen met een verhoogd glucosegehalte door naar de kinderarts. Volwassenen worden, indien noodzakelijk, naar een internist doorverwezen. Dit geldt voor alle patiënten met diabetes type 1 en ernstige gevallen van diabetes type 2. In samenspraak met u en met de internist of kinderarts stellen wij een behandelplan op.

De verwijzing naar bijvoorbeeld een diëtist of oogarts regelen wij voor u. De behandeling wordt in samenspraak met u vastgesteld.

Het diabetesteam

Het diabetesteam bestaat uit twee internisten, vier diabetesverpleegkundigen (drie verpleegkundigen voor volwassenen en één kinderdiabetesverpleegkundige), twee diëtisten en één psycholoog. Het team houdt tweemaal per maand een multidisciplinair overleg.

Internist

Een internist binnen het diabetesteam is een arts die extra kennis en ervaring heeft over de behandeling van diabetes mellitus. De arts is de hoofdbehandelaar. In samenspraak met de patiënt en het diabetesteam wordt het behandelplan opgesteld aan de hand van de onderzoeksresultaten.

Diabetesverpleegkundige

Een diabetesverpleegkundige heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor en begeleiding van patiënten met diabetes mellitus. De verpleegkundige draagt bij aan patiëntenvoorlichting, educatie, behandeling en begeleiding. Ze geeft ondersteuning aan zelfmanagement en het bevorderen hiervan. Leefstijl, beweging, medicatie en diabeteshulpmiddelen worden besproken tijdens het eigen spreekuur.

Diëtist

Een diëtist zal u adviseren over uw dieet. Ook zij participeert in het diabetesteam om de behandeling zo goed als mogelijk te laten verlopen.

Psycholoog

Diabetes en de behandeling hiervan kunnen een grote invloed hebben op het dagelijks leven. De veranderingen en het leven met een ziekte terwijl je niet ziek bent, hebben voor veel mensen een grote impact. Het kan daarom zinvol zijn dit te bespreken met onze psycholoog. Het leren omgaan met een ziekte en de behandeling daarbij kunnen van grote invloed zijn op uw kwaliteit van leven. Een psycholoog kan u hierbij goed begeleiden om dit in te passen in uw leven, samen met de andere zorgverleners van het diabetesteam.