Er zijn een aantal afdelingen en poliklinieken onderdeel van of gekoppeld aan het specialisme Cardiologie.

Cardiologisch Interventiecentrum Zeeland (dottercentrum)

Het Cardiologisch Interventiecentrum Zeeland in Terneuzen is er voor de inwoners van Zeeland en aangrenzende regioʼs. Het functioneert als een deskundig en betrouwbaar interventiecentrum om patiënten met een vernauwing in één of meer kransslagaders rondom het hart snel en vakkundig te onderzoeken en/of te behandelen. Meer informatie leest u op deze pagina.

Cardiologie Centrum Zeeland

Een aantal cardiologen houdt spreekuur op één van de locaties van Cardiologie Centra Nederland. In Middelburg kunnen we zo ook patiënten van buiten Zeeuws-Vlaanderen dichtbij van dienst zijn. Op deze website leest u meer over Cardiologie Centra Nederland.

Eerste Hart Hulp (EHH)

Op deze afdeling wordt u opgenomen bij acute hartklachten, zoals pijn op de borst, ritmestoornissen en/of kortademigheid. U wordt door een verpleegkundig specialist onderzocht en zo nodig direct behandeld. Op deze pagina leest u meer over onze Eerste Hart Hulp (EHH).

Functieafdeling

Op de functieafdeling worden diverse onderzoeken uitgevoerd naar de kracht en het ritme van uw hart. Dat gebeurt met echocardiografie en ergometrie, zoals een fietstest. Ook kan uw hartritme langdurig worden geregistreerd via holteronderzoek (24-uurs ECG). Op uw borst worden dan elektroden bevestigd die zijn gekoppeld aan een recorder, die 24 uur lang uw hartslag registreert. Op de functieafdeling wordt ook uw pacemaker en geïmplanteerde defibrillator (ICD) gecontroleerd. U kunt de medewerkers van de functieafdeling in De Honte in Terneuzen vinden op route 53 en te bereiken op tel: 0115-688742. In Antonius in Oostburg is dat route 36 en tel: 0117-459067.

Hartbewaking (CCU)

De afdeling Hartbewaking (CCU) biedt plaats aan u als acute hartproblemen heeft die intensieve zorg behoeven. Er vindt onderzoek en behandeling plaats en de vitale lichaamsfuncties worden voor een bepaalde periode doorlopend in de gaten gehouden. U leest op deze pagina meer over onze Hartbewaking.

Hartfalenpolikliniek

Op de hartfalenpoli werken cardiologen en de verpleegkundig specialist samen om u de intensieve behandeling en begeleiding te geven die nodig is om u stabiel te krijgen en te houden. De behandeling van hartfalen bestaat uit enerzijds het geven van verschillende soorten medicijnen om de pompfunctie van het hart te verbeteren en anderzijds uit allerlei leefregels om te voorkomen dat u opnieuw klachten krijgt. U kunt de hartfalenpolikliniek vinden in De Honte in Terneuzen op route 56. Telefonisch is de hartfalenpolikliniek op donderdag te bereiken op tel: 0115-688261.

Hartrevalidatie

Bij hartrevalidatie is een cardioloog, fysiotherapeut, diëtist, psycholoog en spreekuurverpleegkundige hartrevalidatie betrokken. Hartrevalidatie is een effectieve manier om te leren omgaan met hartklachten (zoals vermoeidheid, pijn op de borst en de angst en onzekerheid om opnieuw klachten te krijgen). Hartrevalidatie draagt bij tot het verbeteren en op peil brengen van de lichamelijke conditie na bijvoorbeeld een dotterbehandeling, hartinfarct of hartoperatie. Doel is om u zoveel mogelijk laten terugkeren naar het niveau van functioneren van de periode voor de hartziekte, het terugdringen van de psychische en sociale problemen die zich kunnen voordoen als gevolg van de hartziekte en het geven van inzicht in factoren die de hartziekte kunnen verergeren en om hiermee leren om te gaan. U kunt de afdeling hartrevalidatie vinden in De Honte in Terneuzen op route 56. De spreekuurverpleegkundigen zijn telefonisch bereikbaar op tel: 0115-677409 en via e-mail op: hartrevalidatie@zzv.nl. Voor fysiotherapie of diëtetiek belt u naar tel: 0115-688262.

Pacemakerpoli

Bij u is een pacemaker geïmplanteerd. Die helpt uw hartslag onder controle te houden. Om te controleren of de pacemaker goed zijn werk doet, controleert de cardiotechnicus de pacemaker regelmatig op de pacemakerpoli. Het apparaat wordt dan uitvoerig doorgemeten en eventueel bijgesteld. U kunt de pacemakerpoli telefonisch bereiken op tel: 0115-677125 of 0115-677418. De pacemakerpoli is te vinden in De Honte in Terneuzen op route 53.

Vasculaire preventiepolikliniek

De vasculair verpleegkundige brengt samen met u eventuele vaatproblemen en risicofactoren in beeld door middel van onder andere een vragenlijst. Op grond hiervan wordt een behandeladvies opgesteld. Dit advies is erop gericht om het verergeren van hart- en vaatziekten te voorkomen, het aanpassen van uw leefstijl of het gaan gebruiken van medicijnen. De vasculair verpleegkundige geeft u informatie over uw behandeltraject en/of ziektebeeld, over de risicofactoren, begeleidt u bij het stoppen met roken, geeft u informatie over medicatie(gebruik) en kan u doorverwijzen naar een beweegprogramma, fysiotherapeut of diëtist. U kunt de vasculaire preventiepolikliniek bereiken op tel: 0115-677180 en in De Honte op route 56.