Tijdig spreken over het levenseinde

Praten over het levenseinde is niet voor iedereen even gemakkelijk. Toch hechten de meeste mensen grote waarde aan een goede en kwaliteitsvolle zorg in de laatste fase van het leven. Als u meer wilt lezen over dit onderwerp, verwijzen we u naar onderstaande brochure.