Sterilisatie bij de man (Vasectomie)

Op deze pagina geven we een globaal overzicht over de gang van zaken rond vasectomie. Het is goed te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Wat is een vasectomie?

Sterilisatie bij de man door middel van vasectomie is een ingreep, waarbij de beide zaadleiders tussen de testikels (zaadballen) en de prostaat worden onderbroken. Daarbij worden de zaadleiders doorgesneden en afgebonden. Dit betekent dat u definitief onvruchtbaar wordt. Erectie en zaadlozing (ejaculatie) worden niet verstoord. Er treedt een gewone lozing van zaadvloeistof op. Deze vloeistof bevat na de ingreep echter geen zaadcellen meer. De zaadcellen worden door het lichaam opgenomen.

Voorbereiding

 • De dag van de ingreep dient u het scrotum (de balzak) goed en ruim te ontharen;
 • Neem een strakke onderbroek of zwembroek mee, die kunt u na de ingreep 24 uur dragen;
 • U hoeft niet nuchter te blijven;
 • Wanneer u bloedverdunners gebruikt moet u dit melden aan uw behandelend arts. Deze zal u vertellen wanneer u hiermee moet stoppen en wanneer u weer kunt starten;
 • Neem de dag van de ingreep vrij.

De behandeling

De behandeling is poliklinisch. Na ontkleding van uw onderlichaam neemt u plaats op de behandeltafel. U krijgt plaatselijke verdoving, dat wil zeggen dat u op de plaats van de ingreep geen gevoel meer hebt. Aangezien er af en toe aan de zaadleiders wordt getrokken tijdens de ingreep hebt u wel een zwaar, wat pijnlijk gevoel in het gebied van de lies/balzak. Bij de ingreep maken we rechts en links kleine sneetjes in de balzak waarlangs de zaadleiders tevoorschijn kunnen worden gehaald. Vervolgens nemen we aan elke zijde een stukje van de zaadleider weg. De eindjes binden we af. We sluiten de huid met een hechting (die vanzelf oplost).

Mogelijke complicaties

Geen enkele ingreep is zonder risico’s en ook bij deze operatie is er een normale kans op complicaties. Een geringe blauwverkleuring van de balzak en basis van de penis is niet verontrustend, het is een uiting van een geringe bloeduitstorting. Een nabloeding of wondinfectie treedt zelden op. Er zijn enkele specifieke complicaties mogelijk:

 • Soms ontstaat er na de ingreep aan het dichte uiteinde van de zaadleider een bobbeltje van een paar millimeter tot een centimeter dikte. Dit is een opeenhoping van zaadcellen. Het is onschuldig, er hoeft niets aan gedaan te worden.
 • Een zeldzame keer mislukt de ingreep, bijvoorbeeld doordat spontaan herstel van de zaadleider optreedt of omdat er toevallig twee zaadleiders naar één testikel (zaadbal) lopen.
 • Omdat geopereerd wordt in de nabijheid van de bloedvaten naar de testikels (zaadballen) en deze beschadigd kunnen raken, kan de bloedvoorziening naar de testikel in het gedrang komen. De bal wordt dan kleiner (atrofisch). Ook al komt deze complicatie uitermate zeldzaam voor, het is goed dit toch te vermelden.

Na de ingreep

Gebruik een strakke onderbroek of zwembroek. U kunt zich door de ingreep wat vervelend voelen. Er kan pijn en/of een zwelling op en onder de zaadballen optreden. We raden aan om de eerste 24 uur na de ingreep zoveel mogelijk rust te houden en de balzak te koelen, om zwelling te voorkomen. Na een dag kunt u weer douchen en meestal ook aan het werk, tenzij u zwaar lichamelijke arbeid verricht. Als de wond het toelaat, kunt u na enkele dagen weer geslachtsgemeenschap hebben. Het is wel noodzakelijk anticonceptie toe te passen.

Hersteloperatie

In principe bent u na een vasectomie definitief onvruchtbaar, het is dus een definitieve anticonceptie methode. Mocht u ooit overwegen om het resultaat van de vasectomie te laten corrigeren, dan kan een poging tot een hersteloperatie worden ondernomen. Door microchirurgie kan de continuïteit en de doorgankelijkheid van de zaadleiders hersteld worden. De kans op succes is matig.

Resultaat

Volledige steriliteit (onvruchtbaarheid) wordt meestal pas na 2 à 3 maanden en meerdere zaadlozingen bereikt. We adviseren om niet eerder dan 3 maanden en pas na 15 tot 20 zaadlozingen het sperma ter controle bij het klinisch chemisch laboratorium in Terneuzen aan te bieden. Op het laboratorium onderzoekt men het sperma op het wel of niet aanwezig zijn van levende en/of dode zaadcellen. Vasectomie geeft vanzelfsprekend geen enkele bescherming tegen seksueel overdraagbare aandoeningen (zoals gonorroe, syfilis of AIDS). Ter voorkoming daarvan blijft het gebruik van een condoom het beste preventiemiddel.

Spermacontrole

U krijgt een steriel potje en een laboratoriumaanvraagformulier mee voor spermacontrole. We adviseren om pas na drie maanden en na zo’n 15 tot 20 zaadlozingen het sperma te laten onderzoeken. Het sperma dient verkregen te worden via masturbatie (zelfbevrediging). U mag geen condoom of glijmiddel gebruiken.

De volledige zaadlozing dient u in het meegeleverde steriele potje op te vangen en binnen 1 uur na productie af te geven op het klinisch chemisch laboratorium in Terneuzen op route 99, voorzien van geboortenaam en geboortedatum. Bij de zaadlozing komt het zaad meestal schoksgewijs in fases naar buiten. Belangrijk is dat u al het geproduceerde zaadvloeistof opvangt in het door uw behandelend arts meegegeven potje. Met name het eerste deel, omdat daar normaal gesproken de meeste zaadcellen in zitten. Wanneer het eerste deel verloren gaat, kan het onderzoek niet doorgaan. Onvolledig opgevangen zaadlozingen kunnen niet in behandeling worden genomen. Volledige zaadlozing opgevangen betekent inclusief eerste deel van de zaadlozing.

Ook koorts heeft effect op uw sperma. Geadviseerd wordt om uw sperma pas 3 maanden na uw koortsperiode in te leveren.

  Kosten

  De basisverzekering vergoedt de kosten van vasectomie niet. Sommige verzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) wel vanuit de aanvullende verzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar!

  Vragen?

  Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met de polikliniek urologie. Wij zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden.

  ZorgSaam ziekenhuis:

  • locatie De Honte, Terneuzen        tel: 0115- 688340
  • locatie Antonius, Oostburg           tel: 0117- 459373
  • locatie Liduina, Hulst                    tel: 0114- 373020

  Klachten en opmerkingen

  Wij doen er alles aan uw bezoek aan ZorgSaam Ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Het kan echter voorkomen, dat u niet tevreden bent. Wij raden u aan uw opmerking of klacht direct te bespreken met de betrokkene(n) of de leidinggevende van onze afdeling. Andere mogelijkheden vindt u in de folder “Klachtenregeling ZorgSaam”. Deze folder is te verkrijgen op de afdeling of kunt u op deze pagina nalezen.

  Verdere informatie

  Als u nog vragen heeft, dan kunt u deze aan uw arts stellen of u kunt contact opnemen met het Klinisch Chemisch Laboratorium via telefoonnummer 0115-688403. U kunt hiervoor contact opnemen via de betreffende locatie van maandag t/m vrijdag tussen 14:00 en 16:00 uur. 

   

  Mei 2021

   

  Instemming met medische behandeling

  U heeft de folder sterilisatie bij de man (Vasectomie) ontvangen. Hierin staan belangrijke zaken genoemd zoals:

  • Wat houdt de ingreep in en wat is het resultaat;
  • Welke risico’s zijn verbonden aan de ingreep;
  • Hoe u zich moet voorbereiden op de ingreep;
  • De controle na de ingreep;
  • De kosten van de ingreep.

  Wij vragen u de folder vóór uw volgende afspraak door te nemen. Bij uw volgende afspraak vragen wij u een formulier te ondertekenen waarin u aangeeft de folder te hebben ontvangen en te hebben gelezen.

  --------------

  Ja, ik heb de folder sterilisatie bij de man (Vasectomie) ontvangen, gelezen en begrepen:

  Ondertekenen en akkoord
  Bravis Ziekenhuis en ZorgSaam Ziekenhuis bundelden op 1 januari 2021 de krachten van hun beide laboratoria klinische chemie. Die laboratoria gaan zelfstandig verder onder de naam Accureon BV. Voor patiënten verandert er buiten de naamsverandering weinig. De vertrouwde goede zorgverlening en laboratoriumdiagnostiek in de regio blijven behouden.