Fysiotherapie ZorgSaam

Iedereen kan voor een behandeling terecht bij Fysiotherapie ZorgSaam. Dit kan met of zonder verwijzing van een arts. Een screening kan uitwijzen of een verwijzing noodzakelijk is. Al onze fysiotherapeuten zijn geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Uw fysiotherapeut is verantwoordelijk voor het leveren van een kwalitatief goede behandeling. U kunt bij ons terecht voor de meeste fysiotherapeutische reguliere en specialistische behandelingen, zoals:

  • Algemene fysiotherapie
  • Hart-, vaat- en longrevalidatie
  • Manuele therapie
  • Fysiotherapie gericht op de oudere patiënt
  • Oedeembehandeling
  • Kinderfysiotherapie
  • Arbeids- en bedrijfs fysiotherapie 

Fysiotherapie en uw verzekering

Wanneer u gebruik maakt van de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (zonder verwijzing) vergoedt uw verzekering de behandeling fysiotherapie eventueel vanuit uw aanvullende verzekering. Dit hangt af van de regels van uw aanvullende verzekering. De verwijzing bepaalt of u in aanmerking komt voor vergoedingen vanuit uw verzekering.

Bij volwassen geldt het volgende: Aandoeningen die volgens de verwijzing op de “Chronische lijst” voorkomen, ook wel lijst Borst genoemd, worden vanaf behandeling 21 vergoed uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen fysiotherapie zijn voor eigen rekening of betaalt u uit de Aanvullende Verzekering (mits voldoende extra verzekerd). Fysiotherapeutische zorg die vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplicht eigen risico.

Bij jongeren onder de 18 jaar vergoed de basisverzekering maximaal 18 behandelingen. Als de reden van verwijzing op de “chronische lijst” staat vermeld, worden alle behandelingen direct vergoed vanuit de basisverzekering.

Hoewel u zelf verantwoordelijk bent voor uw zorgverzekering, wil Fysiotherapie ZorgSaam u ondersteunen met een vragenformulier: “informatie vergoedingen fysiotherapie”. Wij kunnen u op deze manier een passend advies geven rondom de kosten van uw behandeling.

We sturen de nota van de behandeling naar uw verzekering. Als u niet verzekerd bent voor de behandeling krijgt u zelf de rekening.

Uw eerste afspraak

U kunt een afspraak maken bij de receptie van afdeling fysiotherapie of via telefoonnummer 0115-688262. We plannen met u een eerste afspraak (intake). Als u een verwijzing van een arts heeft, breng deze dan mee, evenals uw ziekenhuisidentificatie (de vervanger van het ponsplaatje). Neemt u de verwijzing van de arts ook mee bij uw eerste afspraak. U kunt zich melden bij Fysiotherapie ZorgSaam, in Terneuzen op route 89, in Oostburg op route 28.

Graag uw aandacht voor het volgende: We plannen de afspraken in overleg met u. De tijd van de afspraak is voor u gereserveerd. Bent u verhinderd, laat dit alstublieft tijdig (liefst 24 uur van tevoren) weten. Als u niet of te laat afmeldt kan er €50.- in rekening gebracht worden. Als u langer dan 5 minuten na de afgesproken tijd van behandelen moet wachten op uw fysiotherapeut, meldt u zich dan alstublieft bij de balie.

Als u reeds in behandeling bent Meldt u zich voor de behandeling even bij de receptie. We weten dan dat u op de afdeling aanwezig bent. In verband met de privacy kan het gebeuren dat het raam bij de receptie gesloten is. Graag uw begrip hiervoor.

Wij vragen u om te wachten in de wachtruimte tot uw fysiotherapeut u komt halen. Het is vanwege de veiligheid niet toegestaan om in de oefenzaal te oefenen zonder dat uw therapeut aanwezig is. Als u mag doorlopen, vertelt de medewerker van de receptie dat.

Wederzijds respect vinden wij heel belangrijk. Respect tussen de cliënt en de fysiotherapeut maar ook tussen onze cliënten onderling.

Algemene informatie

Wij zijn op werkdagen open van 8.00 uur tot 16.30 uur.  In speciale gevallen kan ook fysiotherapie in het weekend of op feestdagen plaatsvinden. Indien dit voor u van toepassing is, overleggen we dit met u.

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak, het doorgeven van bijzonderheden of annuleren van een afspraak zijn wij rechtstreeks te bereiken via 0115-688262 (dit geldt zowel voor locatie Antonius in Oostburg als locatie De Honte in Terneuzen). Tijdens de lunchpauze en buiten kantooruren heeft u de mogelijkheid om de voice-mail in te spreken. Als u vragen heeft of bijzonderheden wilt melden kunt u ons ook bereiken via e-mail: fysiozorgsaam@zzv.nl.

Informatie en toestemming

U hebt recht op informatie over uw behandeling. U kunt dan ook altijd aan uw fysiotherapeut om uitleg vragen wanneer u iets onduidelijk is. Verzoeken om inzage in uw dossier kunt u richten aan de medisch administrateur van het ziekenhuis. Aanvraagformulieren hiervoor zijn verkrijgbaar via de receptie Fysiotherapie ZorgSaam.

U hebt het recht een onderzoek of behandeling te weigeren. Anderzijds hebt u als patiënt de plicht om naar beste weten inlichtingen te geven aan uw fysiotherapeut en om de medewerking te verlenen die de fysiotherapeut voor het uitvoeren van een onderzoek of behandeling nodig heeft.

Tevredenheidsonderzoek (CQ-index)

Graag willen we van u weten wat uw ervaringen zijn met Fysiotherapie ZorgSaam. We sturen u via e-mail een uitnodiging voor het invullen van een enquête via internet. Dit doen we alleen als we van u een ondertekend toestemmingsformulier hebben ontvangen.

Klachten

Het kan voorkomen dat u over (sommige onderdelen van uw) behandeling niet tevreden bent. Indien u klachten of problemen heeft, is het raadzaam deze in eerste instantie te bespreken met degene tegen wie de klacht zich richt. Vaak kunnen er dan al vele problemen opgelost worden. En de hulpverlener krijgt zo de kans de zorg te verbeteren. Wanneer u er samen niet uitkomt, kunt u zich richten tot de klachtenfunctionaris van ZorgSaam.

Klachtenfunctionaris

U kunt uw klacht dan kenbaar maken bij de klachtenfunctionaris. Klik hier voor meer informatie. 

Parkeren

Er is parkeermogelijkheid op het algemene parkeerterrein aan de voorzijde van het ziekenhuis. Het parkeerterrein aan de achterzijde van het ziekenhuis te Terneuzen is voorbehouden aan Revant en de huisartsenpost. Als u slecht ter been bent kunt u met uw fysiotherapeut overleggen of u gedurende een vooraf afgesproken periode toch gebruik kunt maken van het parkeerterrein aan de achterzijde. Gebruikt u het parkeerterrein zonder toestemming, dan kunt u hiervoor worden bekeurd.