Druppel-contact isolatie

Om verspreiding van bacteriën en virussen in het ziekenhuis te voorkomen, wordt u verpleegd in druppel-contactisolatie. Deze extra voorzorgsmaatregel heeft consequenties voor u als patiënt, voor uw bezoekers en voor de medewerkers die u verzorgen en behandelen. In deze folder leest u hier meer over.

Waarom druppel-contactisolatie?

Druppel-contactisolatie wordt toegepast om de overdracht van bepaalde bacteriën of virussen naar andere patiënten, bezoekers en medewerkers te voorkomen. Deze overdracht vindt vaak plaats via druppels over een afstand van 1,5 meter. Bijvoorbeeld bij hoesten of braken. De arts of verpleegkundige vertelt u waarom u tijdens uw opname in druppel-contact isolatie wordt verpleegd. De speciale maatregelen die genomen moeten worden door de medewerkers van het ziekenhuis, staan ook vermeld op de kaart die op de deur van uw kamer is aangebracht.

Wat betekent contactisolatie voor u?

  • U verblijft op een eenpersoonskamer.
  • Op de deur van uw kamer hangt een kaart met instructies voor de medewerkers van het ziekenhuis
  • De kamerdeur mag open blijven
  • De medewerkers die u verzorgen dragen een mondneusmasker wanneer de afstand <1,5 meter. De medewerkers dragen handschoenen bij direct contact met u of met uw omgeving. Op indicatie wordt ook een schort gedragen.
  • De medewerkers desinfecteren hun handen met handalcohol bij het betreden en het verlaten van de kamer en tussendoor bij medische handelingen
  • Als u tijdens uw ziekenhuisopname voor een onderzoek of behandeling naar een andere afdeling gaat, dan worden daar dezelfde maatregelen genomen
  • U kunt bezoek ontvangen.

Maatregelen voor bezoek

  • Bezoekers dragen voor hun eigen bescherming een mondneusmasker.
  • Kinderen tot 12 jaar worden alleen onder begeleiding van een volwassene toegelaten
  • Aan het einde van het bezoek desinfecteren bezoekers in de sluis hun handen, na het afdoen van het mondneusmasker

Naar huis

Thuis gelden geen extra maatregelen voor u en uw huisgenoten.

Wanneer u na ontslag thuiszorg krijgt of opgenomen wordt in een andere zorginstelling, gelden de regels van de betreffende instelling. Deze regels kunnen afwijken van het beleid bij ZorgSaam. Uw behandelaar zal de ontvangende instelling informeren.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze dan aan de verpleegkundigen van de afdeling. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Infectiepreventie, tel.: 0115-68855.

Juni 2022